Актуелна ситуација на територији АП Косово и Метохија (13. 12. 2022.)