ДЕКЛАРАЦИЈА-О-ЗАШТИТИ-ЖИВОТНЕ-СРЕДИНЕ-И-НАЦИОНАЛНОГ-ПРИРОДНОГ-БЛАГА (3)