ДЕКЛАРАЦИЈУ О ЛУСТРАЦИЈИ (ОДГОВОРНОСТИ ЗА КРШЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И ЗАКОНА) (15. 09. 2022.)