ДЕКЛАРАЦИЈУ О ПОТРЕБИ ЈАЧАЊА САРАДЊЕ СА РУСКОМ ФЕДЕРАЦИЈОМ НА БИЛАТЕРАЛНОМ НИВОУ И У МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (15. 09. 2022.)