ДЕКЛАРАЦИЈУ О ПРЕХРАМБЕНОМ СУВЕРЕНИТЕТУ (07. 09. 2022.)