ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ЋИРИЛИЦЕ И ОЧУВАЊУ КЊИЖЕВНОГ И КУЛТУРНОГ БЛАГА СРПСКОГ ЈЕЗИКА НАСТАЛОГ НА ЛАТИНИЦИ (15. 09. 2022.)