Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора - „Генекс“ кулa (10. 02. 2023.)