ПРЕДЛОГ РЕЗОЛУЦИЈЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ О ОКУПИРАНОЈ АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ КОСОВО И МЕТОХИЈА (15. 09. 2022.)