ПРЕДЛОГ РЕЗОЛУЦИЈЕ О ВОЈНОЈ И ПОЛИТИЧКОЈ НЕУТРАЛНОСТИ - ИСПРАВАК (16. 09. 2022)