ПРЕДЛОГ РЕЗОЛУЦИЈЕ О ВОЈНОЈ И ПОЛИТИЧКОЈ НЕУТРАЛНОСТИ (15. 09. 2022.)