Da li uništavanje plakata „Ne u NATO“ znači da je SNS za ulazak u NATO?

Vi ste ovde: