Da li zakon važi samo za one koji ne pripadaju ovom režimu?

Vi ste ovde: