Čestitka Boška Obradovića povodom Međunarodnog dana porodice

Čestitka Boška Obradovića povodom Međunarodnog dana porodice

Poštovani porodični ljudi, dozvolite mi da vam u ime Srpskog pokreta Dveri čestitam 15. maj, Međunarodni dan porodice.

 

 

Od početka svog političkog delovanja, Dveri neprestano ističu značaj porodice za sveukupni razvoj našeg društva i države. Nemoguće je zamisliti progresivno društvo u državi koja ne brine o porodicama koje u njoj žive. Porodica je kolevka novog života, sredina u kojoj se naša deca vaspitavaju, stiču prva i najvažnija saznanja o sebi i svetu koji ih okružuje, u kojoj stiču moralna načela i u kojoj uzrastaju u nezavisne ličnosti. Roditelji su prvi učitelji svoje dece, privilegovani da se brinu o svojoj deci, da im prenesu svoja znanja, iskustva, vrednosti i da ih od njih načine dobre ljude i sutrašnje roditelje.

Prirodna porodica, kao jedinstvena institucije, urođena ljudskoj prirodi, starija od svake religije, politike i ideologije, ima pravo da bude smatrana za temelj svakog društva, pa tako i našeg. Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija to pravo prirodne porodice, da bude zaštićena od strane države i društva, jasno je i nedvosmisleno zagarantovano.

 

 

Pravo roditelja da odlučuju o vaspitanju i obrazovanju svoje dece, pravo dece da odrastaju uz svoje roditelja, pravo na dostojanstven porodični život jesu prava za koje će se Srpski pokret Dveri uvek zalagati.

Smatramo da bez unapređenja prava porodice, bez stvaranja države koja će biti prijatelj svih naših porodica, ne možemo rešiti ni jedan veliki društveni problem.

Iz tog razloga, Dveri danas, 15. maja 2017. godine, izlaze u javnost sa 10 tačaka za porodicu, kao programskim načelima koja se oslanjaju na naš dosadašnji pro-porodični rad i kao polaznu osnovu za čitav niz predloga i ideja koje ćemo predstaviti javnosti i za koje ćemo se boriti. U toj borbi, borbi za porodičnu Srbiji, vidim smisao postojanja našeg i vašeg Pokreta.

Svim porodicama u Srbiji u svoje lično ime i u ime Srpskog pokreta Dveri želim srećan praznik porodice.

 

Boško Obradović

predsednik Srpskog pokreta Dveri

 

 

Podeli naShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0