Autorski tekstovi

dr Predrag Mitrović: Dveri nude perspektivu za život mladima u Srbiji

dr Predrag Mitrović: Dveri nude perspektivu za život mladima u Srbiji

Višedecenijski pogrešno vođena ekonomska politika i ne postajanje odgovornosti političke elite u Srbiji uzimaju savremeni „danak u krvi“.

Po poslednjem popisu iz 2011. godine, mladih od 15 do 34 godine bilo je 1.818.383 i činili su više od 1/4 ukupnog stanovništva Srbije, odnosno 25,30%.


Istraživanja Srpskog pokreta Dveri govore da je na osnovu najnovije objavljenih zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku 47,52% mladih starosti do 34 godine u Republici Srbiji nezaposleno. Blizu 70% mladih pomenute starosti spada u kategoriju „izdržavanih lica“, živi kod roditelja i nema nikakvih mesečnih prihoda. Bez malo 80% njih nije zasnovalo porodicu, dok je veliki deo mladih u depresiji, razočaran, zabrinut, obeshrabren, na ivici siromaštva i bez perspektive.


Od ukupnog broja mladih do 34 godine života koji je zaposlen, više od 50% nije zadovoljno poslom koji radi, jer više od 20% mladih tvrdi da nema pismeni ugovor sa poslodavcem, a od onih koji imaju ugovor o radu, 40% je zaposleno na određeno vreme. Preko 20% mladih pomenutog životnog doba nema prava na plaćeni godišnji odmor, dok 33% njih se izjasnilo nema prava na plaćeno bolovanje. Stopa nezaposlenih visokoobrazovanih mladih osoba je ekstremno visoka i dostiže gotovo 33%, a prosečan period čekanja na prvi posao je dve godine. Stopa nezaposlenosti mladih žena je 36% u odnosu na 28% nezaposlenih mladih muškaraca.


Srpski pokret Dveri smatra da mladi u Srbiji moraju postati centralne figure ekonomske delatnosti srpske države i merilo svih vrednosti.


Smatramo najhitnijim i preko potrebnim, da suprotno zahtevu MMF i svega što srpska vlada radi poslednjih godina u smislu produženja radnog staža potrebnog za starosno penzionisanje, uradimo suprotno - uslov za odlazak u redovnu penziju žene treba da ostvare sa 60 godina života, 40 godina staža (najmanje 15 godina staža), a  muškarci sa 62 godina života, 40 godina staža (najmanje 15 godina staža).


Penzioni fond treba transformisati u Kapitalni penzioni fond, vraćanjem oduzete imovine PiO fondu, prenosom imovine rehabilitacionih centara i banjskih lečilišta Fondu i oduzimanjem nelegalno stečene imovine tajkuna i političara, kako bi postao održiv i podneo teret predloženih mera.


Na ovaj način bi shodno dinamici demografskih kretanja i poboljšanom obrazovnom strukturom novozaposlenih mladih ljudi,  starije aktivno, zaposleno stanovništvo ustupilo mesto mladima i stvorilo time perspektivu i mogućnost rešavanja gore uočenih životnih problema mladih. Efekti ponuđenih mera odrazili bi se pozitivno na povećanje produktivnosti i efektivnosti rada, ali i na povećanje nataliteta, sprečavanje migracija mladih u inostranstvo i smanjenje rizika biološkog opstanka naroda u Srbiji. Paralelno sa pomenutim merama mladima država mora pomoći u segmentu startap preduzetništva na način koji Srpski pokret Dveri predlaže.


Krajnje je vreme da sagledamo stvari sa aspekta analize istinskog stanja nacije, stanja srpske privrede i interesa njenih građana, a ne stranaca, njihovih političkih lobista i kriminalaca u Vladi Srbije.


 

dr Predrag Mitrović, potpredsednik Srpskog pokreta Dveri


Podeli vest:

Biografija : Predrag Mitrović

Predrag Mitrović je rođen 18. novembra 1971. godine u Leskovcu. Osnovnu školu, dva razreda zajedničkih osnova – Gimnazije i srednju ekonomsku školu završio je u svom rodnom gradu. Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu upisao je školske 1990/1991. godine i na istom diplomirao (smer Teorija i politika privrednog razvoja).

Magistarske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu, smer Upravljanje razvojem, završio je prosečnom ocenom 9,90. Akademsko zvanje magistra ekonomskih nauka stekao je odbranom magistarske teze pod nazivom „Migracije visokoobrazovane radne snage i endogeni rast“.

Radio je na poslovima profesora ekonomske grupe predmeta (osnovi ekonomije, monetarna ekonomija i bankarstvo i javne finansije) u Ekonomskoj školi „Đuka Dinić“ u Leskovcu i obavljao poslove savetnika generalnog direktora za poslove razvoja u Eksport-import banci „Eksimbanci“ A. D. Beograd u Beogradu.

Sa uspehom je završio specijalističke studije u Frankfurtu na Majni – SME Finance, Frankfurt School of Finance & Management – Bankakademie HfB, kao i specijalističke kurseve Nacionalne banke Kanade. Povratkom u Srbiju, obavljao je odgovorne poslove u HVB banci (HypoVereinsbank) i UniCredit banci.

Ima zvanje zastupnika i posrednika u osiguranju Narodne banke Srbije, a rešenjem Ministra pravde Republike Srbije, imenovan je za stalnog sudskog veštaka Viših sudova Republike Srbije za ekonomsko-finansijsku oblast, uža oblast bankarstvo i osiguranje.

Aktivno je učestvovao u izradi i implementaciji velikog broja strategija razvoja, programa i projekata, u zemlji i inostranstvu. Redovni je učesnik velikog broja nacionalnih i međunarodnih naučnih skupova i autor naučnih radova iz oblasti privrednog razvoja, ekonomske politike, nacionalne ekonomije, javnih finansija i monetarne ekonomije i bankarstva.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj politike regionalnog razvoja na društveno-ekonomska kretanja u Republici Srbiji“ odbranio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Veliki je kritičar neliberalnog ekonomskog modela i ideologije. Centralna figura ekonomske delatnosti, po njemu je, čovek i njegovo blagostanje, a ne profit.

Od MENSA-e Srbija i Crna Gora pohvaljen je za prepoznavanje potencijala i očuvanje ljudskog kapitala Republike Srbije.

Učestvovao je, sa zapaženim uspehom, kao član srpske delegacije na Svetskom kongresu porodica i Međunarodnom naučnom forumu „Višedetne porodice i budućnost čovečanstva“ u Moskvi.

Govori francuski, italijanski, engleski i bugarski jezik.

Rezervni je oficir Vojske Srbije i učesnik otadžbinskih ratova 1991. i 1999. godine.

Organizator je i aktivni učesnik u akcijama pomoći srpskom narodu na jugu Srbije, Kosovu i Metohiji i obnovi srpskih svetinja, crkava i manastira u Srbiji, a posebno manastira Hilandara na Svetoj Gori.

Oženjen je i ima troje dece, unuku i unuka.


Angažovanje u Dverima

U Dverima je od 2009. godine. Bio je član Rukovodstva i Uprave Rukovodstva, koordinator za Jablanički, Pčinjski, Toplički i Niški okrug, član Prelaznog veća. Sada obavlja funkciju Potpredsednika Srpskog pokreta Dveri, člana Predsedništva i predsednika Saveta za ekonomiju, privredu i finansije.