Informativna služba

Informativna služba

Informativna služba Srpskog pokreta Dveri zadužena je za tačno i pravovremeno javno informisanje o aktivnostima kako članova Dveri, tako i javnog mnjenja u Srbiji, regionu i širom sveta. Infoslužbom Dveri rukovodi direktor koga bira Predsedništvo na predlog Predsednika. Informativnu službu čini više sektora kojima neposredno rukovodi direktor.

Jelena Vujanović rođena je 1993. godine u Novom Gradu (Republika Srpska). Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na politikološkom smeru, a 2017. godine odbranila i master rad na temu „Uloga internet sajtova u predstavljanju političkih partija u izbornoj kampanji u Srbiji 2016. godine“ u okviru modula „Izbori i izborne kampanje“. Trenutno je student doktorskih studija politikologije.

Bila je član Saveta studentske organizacije Srpski politički forum i učestvovala je u organizaciji brojnih tribina, izložbi, literarnih konkursa, humanitarnih akcija i obilazaka Kosova i Metohije i Republike Srpske.

U periodu od avgusta 2015. do marta 2017. godine radila je u Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju u Banja Luci, a po povratku u Beograd nekoliko meseci je radila kao marketing menadžer.

U aprilu 2018. godine izabrana je za direktora Informativne službe Dveri.
Piše poeziju i dobitnik je nekoliko nagrada.

Jugoslav Kirpijanović

Jelena Vujanović

Direktor