Informativna služba

Informativna služba

Informativna služba Srpskog pokreta Dveri zadužena je za tačno i pravovremeno javno informisanje o aktivnostima kako članova Dveri, tako i javnog mnjenja u Srbiji, regionu i širom sveta. Infoslužbom Dveri rukovodi direktor koga bira Predsedništvo na predlog Predsednika. Informativnu službu čini više sektora kojima neposredno rukovodi direktor. Direktora Infoslužbe po potrebi menja zamenik.

Jugoslav Kirpijanović

Jugoslav Kiprijanović

Direktor

Jugoslav Kiprijanović rođen je 1976. godine u Beogradu. Posle završene Pete beogradske gimnazije, studirao je Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirao 2002. godine na temu „Marketing u neprofitnom sektoru“

Više o članu
Radoš Pejović

Radoš Pejović

Zamenik direktora

Rođen je u Zrenjaninu septembra 1978. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Zrenjaninu. Diplomirao je srpski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i stekao zvanje profesora srpskog jezika i književnosti...

Više o članu