Autorski tekstovi

Marija Janjušević: Skandalozno ponašanje ministra Šarčevića na javnoj raspravi

Marija Janjušević: Skandalozno ponašanje ministra Šarčevića na javnoj raspravi

Ministarstvo prosvete je ovih dana završilo sa nizom javnih rasprava, od kojih sam prisustvovala raspravi o Nacrtu zakona o opštem obrazovanju i vaspitanju. Interesovanje je bilo zaista veliko, prosvetni radnici su došli pripremljeni i čuli smo ne mali broj primedbi na Nacrt.

Opšti utisak je da se opet žuri sa udovoljavanjem zahtevima stranih institucija, bez dubljih promišljanja, analiza i sinteze gorkih reformskih iskustava tokom poslednje dve decenije. Već smo pisali o tome da će ubuduće Vlada birati članove Nacionalnog prosvetnog saveta, a ministar postavljati direktore škola.

Koliko će strpljenja uložiti u analizu biografija i preporuka budućih kandidata za direktore, mogli smo se uveriti i tokom same javne rasprave. U tri navrata je prekidao govornike, ne uzdržavši se ni čitava tri minuta, koliko je svakom od nas bilo na raspolaganju da obrazložimo primedbe.

Jedan od veroučitelja je u svoja tri minuta vremena tražio da se prekine diskriminacija nad veroučiteljima, koji nemaju pravo na stalni radni odnos i izneo probleme koje je su on lično i njegova supruga, koja je takođe veroučiteljica, imali kada je ona ostala u drugom stanju. Ministar mu je, vidno iznerviran, nestrpljivo upao u reč i onemogućio ga da završi izlaganje, grubim glasom mu odbrusivši da ne govori istinu.

Kada je namene došao red, izvinila sam se kao narodni poslanik i kao vernik veroučitelju što je doživeo takvo poniženje, što ga je ministar Šarčević onemogućio da u „svoja“ tri minuta da iznese sopstvene probleme, koje uostalom dele i mnoge njegove kolege, svih veroispovesti, širom Srbije.

-


-

Bila sam jedina koja je ukazala na član 110. novog nacrta, koji glasi:

NACRT Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja:

Zabrana diskriminacije

Član 110.

U ustanovi su zabranjene aktivnosti kojima se ugrožavaju, omalovažavaju, diskriminišu ili izdvajaju lica, odnosno grupe lica, po osnovu: rasne, nacionalne, etničke, jezičke, verske ili polne pripadnosti, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, fizičkih i psihičkih svojstava, smetnji u razvoju i invaliditeta, zdravstvenog stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovnog stanja, odnosno političkog opredeljenja i podsticanje ili nesprečavanje takvih aktivnosti, kao i po drugim osnovima utvrđenim zakonom kojim se propisuje zabrana diskriminacije.

Pod diskriminacijom lica ili grupe lica smatra se svako neposredno ili posredno, na otvoren ili prikriven način, isključivanje ili ograničavanje prava i sloboda, nejednako postupanje ili propuštanje činjenja, odnosno neopravdano pravljenje razlika povlađivanjem ili davanjem prvenstva.

-

Tražila sam da se izbrišu reči: „seksualne orijentacije, rodnog identiteta“ . Smatram da je dovoljno to što je navedeno da se zabranjuje diskriminacija po osnovu polne pripadnosti.

Ustav Srbije prepoznaje samo dva pola – muški i ženski i svaki pokušaj uvođenja rodova je direktno, grubo i plansko kršenje Ustava.

Postavlja se veoma jednostavno pitanje, kakva je razlika između pola i roda? Da li se iko ikada zapitao šta to znači LGBT? Srpskoj javnosti je manje poznato da se u svetu ta skraćenica svakodnevno proširuje, da sadrži i „q“ „2s“ i tako redom.


  • L lesbian
  • G gay
  • B bisexsual
  • T transgender
  • q questioning (sumnjaju u svoj pol)
  • q queer  ( izopačena seksualnost)
  • 2s two spirits ( koji imaju dva duha u sebi )


Kada su Dveri u nenasilnoj borbi protiv održavanja gej parade organizovale porodičnu šetnju, ukazivali smo neumorno na to da gej parada sama po sebi zaista ne mora imati nikakvu težinu, ali ona je jednostavno prelomna tačka, omogućavanje daljeg prodora gej lobista u institucije i zakone Srbije. Žao mi je što evo već par godina nakon prve gej parade (koju su organizovali i obeležili Vučići) moram da konstatujem da smo bili u pravu kad smo upozoravali da je sledeći korak udar na školstvo, a zatim izmene zakona i donošenje novih.

Član 110 Nacrta zakona o opštem obrazovanju predstavlja direktan udar LGBT lobista na školski sistem u Srbiji. U međuvremenu se već stvorio povoljan ambijent u društvu za dalje širenje ove agresivne ideologije, dovoljan broj NVO organizacija (uglavnom finansiranih iz inostranstva), donet Zakon protiv diskriminacije, LGBT osobe u percepciji građana uspešno povezane za ostale osetljive grupe u društvu, potiskujući decu i ostale osobe sa invaliditetom i ostale u drugi plan.

MUP je usvojio Akcioni plan sa obavezom da svaka policijska stanica mora imati osobu zaduženu za probleme LGBT lica, ali ne i ostalih osetljivih grupa. Škole nemaju dovoljno policajaca koji se staraju o bezbednosti đaka, a o personalnim asistentima za OSI da i ne govorimo. Deca se leče putem SMS-a a Srbija iz budžeta plaća gej paradu sa kompletnim godišnjim kalendarom događaja sa istom tematikom.

Protiv smo svakog nasilja, fizičkog ili psihičkog, ali zakoni moraju da važe za sve. Pozitivna diskriminacija za LGBT je nedopustiva, ne postoji nijedan argument koji bi ih u društvu postavio ispred dece i OSI. Svako ima pravo da odluči kako i sa kim će živeti, ali u javnom prostoru mora poštovati javni red, moral i prava ostalih građana Srbije. Tolerancija i sprečavanje diskriminacije, poštovanje ljudskih prava i ostale omiljene definicije profesionalnih boraca za ljudska prava moraju biti poštovane od strane svih i da važe za sve podjednako.

Porodične vrednosti, porodica, Ustavom zagarantovano pravo roditelja da svoju decu vaspitavaju po sopstvenom moralnom i verskom načelu, ozbiljno su ugroženi kontinuiranim, podmuklim nametanjima sadržaja, o kojima roditelji nisu upoznati. Skandali se nižu u Ministarstvu prosvete, a ministar nestrpljivo upada u reč i grubo prekida svakog ko javno kritikuje evidentne štetne pojave u školstvu. A prerana seksualizacija dece je i te kako štetna.

Pre nekoliko godina roditelji su se odlučno usprotivili kada je deci podmetnut udžbenik koji agresivno promoviše LGBT ( vidi sliku) a ovom novom udaru na školstvo moramo se još energičnije suprotstaviti.

U suprotnom, vrlo brzo će Srbija popustiti pod pritiscima iz EU i usvajanje dece u istopolnim brakovima, brisanje naziva tata i mama, majčinstvo i slično, postaće naša realnost. A Ustav takođe kaže da se jednom stečen nivo prava ne može umanjivati. Roditelji, mislite o tome.

-

Autor je narodni poslanik Dveri u Skupštini Srbije

-


 


Podeli vest:

Napomena:

Коментари који у свом садржају буду имали говор мржње, вређање, непристојне речи, клевету, као и расну, националну или верску мржњу и нетрпељивост неће бити објављени на нашем сајту.
Уредник сајта има право избора коментара који ће бити објављени.

Ostavite komentar

Vaš komentar je uspešno poslat. Nakon pregleda administratora vaš komentar će biti odobren ukoliko je u skladu sa pravilnikom.

Biografija : Marija Janjušević

Rođena u Sloveniji u mestu Jesenice 19.11.1971. od oca Vukašina i majke Živane.

Udata, živi u Inđiji, majka Dimitrija i Teodore (16 i 14 godina)

Osnovnu i srednju školu završila je u Aleksandrovcu i stekla zvanje „tehničar za biohemiju i molekularnu biologiju“. Diplomirala na poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 1995. godine na smeru voćarsko-vinogradarski. Govori engleski i slovenački jezik.

Poseduje sertifikat LSPR škole za odnose s javnošću, „PRAGMA PR“, „EDGE“ PR sertifikate na temu planiranja i krizne komunikacije u odnosima s javnošću, „CMA“ akademije za društvene mreže i drugih stručnih seminara na temu konsultantskih usluga i primene Zakona o javnim nabavkama.

U toku je rad na master studijama na matičnom fakultetu, na katedri za vinogradarstvo.

Tokom radnog iskustva u trajanju od 17 godina radila je kratko kao prodavac u poljoapoteci i komercijalni referent, četiri godine bila je direktor preduzeća koje se bavilo trgovinom poljoprivrednih proizvoda, a nakon toga jedanaest godina direktor kliping agencije sa 200 zaposlenih.

Interesovanja su folklor (aktivno osam godina), odnosi s javnošću, integrisane komunikacije, stari zanati, društvene mreže.

Član je Društva Srbije za odnose s javnošću, Srpske asocijacije menadžera, Udruženja poslovnih žena (trenutno neaktivno), Udruženja e-razvoj, NVO „Moja Inđija“ (od 2008. do 2010)

Od 2000. do 2010. bila je član DSS-a i kandidat za republičkog poslanika na listi DSS-a 2007. godine.


Angažovanje u Dverima

Član Srpskog pokreta Dveri od januara 2011. godine, član tadašnjeg Rukovodstva od osnivanja, a nakon registracije Srpskog pokreta Dveri, član Predsedništva i predsednik Saveta za socijalnu politiku.