Autorski tekstovi

Marko Pušica: Pravosuđe ne može biti nezavisno od države Srbije

Marko Pušica: Pravosuđe ne može biti nezavisno od države Srbije

Povodom pripreme ustavnih izmena od strane Ministatstva pravde i do sada izloženih rešenja, ali i u vezi sa reakcijom određenog dela stručne javnosti, Srpski pokret Dveri se do sada nije izjašnjavao. Za razliku od svih koji su se do sada izjašnjavali povodom nacrta izmena Ustava u materiji pravosuđa i koji su u javnosti "lomili koplja", ne dovodeći u pitanje trenutak i sadržinu ustavnih izmena, mi smo za ustavnu stabilnost!

Nema izmena Ustava, niti političkog sistema, dok je država pod okupacijom. Nema izmena Ustava dok ga najviši državni organi krše, gaze i sprovode veleizdaju poklanjajući državu šiptarskim ilegalnim organima u Prištini. Sa okupatorom i veleizdajnicima koji mu služe i koji upravljaju okupiranom Srbijom, nema ustavnosti. Zato su i galama o ustavnim promenama i žurba da se iste što pre i po svaku cenu sprovedu, najobičnija predstava usmerena protiv srpske ustavne kulture, ustavne stabilnosti i funkcionisanja pravosudnog sistema.


Sa jedne strane, aktuelna vlast kao ucenjena kamarila poslušno ispunjava sve naloge Brisela kada su u pitanju aktuelne ustavne promene. Iako se postojeća ustavna rešenja o pravosuđu mogu kritikovati i korigovati u jednom delu, predmetne izmene su uslovljene pogubnim EU integracijama, a ne stvarnim potrebama sistema ili građana. Svojevrsni obračun vlasti sa sudijskim i tužilačkim pomoćnicima, inače najvrednijim segmentom pravosuđa, kroz predloženo ustavno favorizovanje i obaveznost pohađanja sporne Pravosudne akademije, vodi trijaži podobnih pravosudnih kadrova. Podobno pravosuđe je političko pravosuđe, a u takvom sistemu nema pristupa pravdi, već političkoj stranci na vlasti koja će preko poslušnih kadrova praktično suditi.


Sa druge strane, stručna javnost ima pravo kada kritikuje spornu Pravosudnu akademiju i nameru vlasti da kandidati koji se prvi put biraju za sudije budu isključivo iz reda polaznika iste. U tom slučaju, sama Pravosudna akademija i ljudi koji u njoj odlučuju će praktično birati sudije.


Međutim, i stručna javnost i aktuelna vlast nemaju ništa protiv toga da se nosioci pravosudnih funkcija, prilikom prvog izbora, ubuduće ne biraju u Narodnoj skupštini.


I tu dolazimo do najvećeg problema, jer po mišljenju Dveri, pravosuđe ne može biti nezavisno od same države, te kao izvedena grana vlasti mora počivati na volji narodnog predstavništva, tj. Narodna skupština mora ostati organ koji bira kandidate za nosioce pravosudnih funkcija kada prvi put stupaju na dužnost.


Pored navedenog, osuđujemo i nameru aktuelne vlasti, ali i odobravanje određenog dela stručne javnosti, da se sporni nacrt izmena Ustava pošalje na mišljenje Venecijanskoj komisiji, jer ova komisija ne predstavlja ustavnopravni činilac u našem ustavnopravnom sistemu i njeno mišljenje je irelevntno.


Stranci ne mogu odlučivati o pitanjima koja se tiču Ustava, jer je to isključivo pravo ustavotvorne vlasti.


Dveri će i dalje zastupati stav da nam je u ovim teškim trenucima potrebnija ustavna stabilnost od ustavnog avanturizma. Zato, pozivamo građane da kažu ne ustavnim promenama.


 


Marko Z. Pušica, potpredsednik Dveri

(Foto: N1info)

Podeli vest:

Napomena:

Коментари који у свом садржају буду имали говор мржње, вређање, непристојне речи, клевету, као и расну, националну или верску мржњу и нетрпељивост неће бити објављени на нашем сајту.
Уредник сајта има право избора коментара који ће бити објављени.

Ostavite komentar

Vaš komentar je uspešno poslat. Nakon pregleda administratora vaš komentar će biti odobren ukoliko je u skladu sa pravilnikom.

Biografija : Marko Pušica

Rođen je 11.01.1980. godine u Smederevu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Smederevu. Školovanje je nastavio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je 2005. godine diplomirao na pravosudnom smeru. Po završetku osnovnih studija, paralelno sa stažiranjem u sudu i advokaturi, pohađao je i poslediplomske magistarske studije na smeru za ustavno pravo i politički sistem.

Pravosudni ispit pred Ministarstvom pravde je položio 2009. godine, nakon čega je nastavio porodičnu tradiciju i upisao se u Imenik advokata pri AK Požarevca. Samostalnu advokatsku praksu aktivno obavlja počev od 2010. godine. U advokatskoj praksi se pretežno bavi odbranama u krivičnim predmetima.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je bio osnivač i predsednik Udruženja studenata Pravnog fakulteta „Nomokanon“ i tokom njegovog mandata su organizovane najuspešnije tribine, predavanja i manifestacije ovog udruženja („Stradanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji“, „Istina o Srebrenici“, „Dani Rusije na Beogradskom univerzitetu“ itd.).

Počev od 2003. godine, u nacionalnoj štampi i internet medijima je objavio veliki broj članaka, analiza i radova na različite teme iz ustavnog prava i političkog sistema. Povodom istih tema je imao više javnih nastupa.

Poslednjih godina, pored advokatske prakse, aktivno se bavi i naučnim radom u krivičnopravnoj oblasti, a objavio je više naučnih radova i učestvovao na više međunarodnih skupova i susreta u Republici Srbiji i inostranstvu (Ruska federacija, NR Kina). Član je upravnog odbora Udruženja za međunarodno krivično pravo.

Dugi niz godina se bavio sportskim streljaštvom i na više takmičenja je osvajao medalje.

Rezervni je pešadijski oficir Vojske Srbije.

Oženjen je i otac je jednog deteta.


Angažovanje u Dverima

Učestvovao je na prvom Saboru srpske omladine održanom na Filološkom fakultetu u Beogradu i nakon toga nastavio saradnju sa Srpskim saborom Dveri, kroz zajedničke akcije i tribine u okviru Srpske mreže.

U Dverima je obavljao više funkcija. Bio je osnivač i član Pravnog tima, član Rukovodstva, član Radne grupe za izradu statuta, član Prelaznog veća i koordinator Komisije za pravilnike. Tokom izbora održanih 2012. i 2014. godine bio je član Republičke izborne komisije ispred Grupe građana „Dveri“.

Kao potpredsednik pokreta, član je Predsedništva i predsednik je Saveta za ustavna pitanja, pravdu i zakonodavstvo.