Autorski tekstovi

Marko Pušica: Predsednik Republike objavio rat Ustavu

Marko Pušica: Predsednik Republike objavio rat Ustavu

Stručni savet za ustavna pitanja, pravdu i zakonodavstvo Srpskog pokreta Dveri ukazuje srpskoj javnosti da se Aleksandar Vučić i dalje ponaša kao da rukovodi Vladom, iako je položio zakletvu i stupio na dužnost predsednika Republike.


Njegova najnovija izjava, kako će država i naredne godine finansijski pomoći Košarkaškom klubu Crvena zvezda, kao i Partizanu, sve dok se ne sprovede privatizacija, predstavlja očigledan primer nesutavnog širenja nadležnosti i ovlašćenja predsednika Republike.


Nedopustivo je da predsednik Republike kometariše privatizaciju u sportu i polemiše o upravljanju klubovima, kao i da sa te pozicije obećava pomoć Vlade klubovima. Proizlazi da se u njegovoj ličnosti i poziciji stiču i predsednička i premijerska ovlašćenja, i to faktički i protivustavno. Smatramo da se time banalizuje ustavna uloga šefa države, koji bi trebalo da predstavlja sve građane, izražava državno jedinstvo i obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti koja je propisana odredbom čl.112 Ustava.


Očigledno je da je predsednik Republike objavio rat Ustavu i u svakoj prilici ne propušta mogućnost da ga pogazi i negira. Dveri neće dozvoliti nastavak takve grube negacije ustavnosti i dalju banalizaciju položaja šefa države.


Povrede Ustava učinjene od strane predsednika Republike moraju biti sankcionisane, kako politički, tako i pravno. Smatramo da u ovom trenutku dobar deo odgovornosti leži na stručnoj javnosti i ustavnim pravnicima koji moraju stati u odbranu Ustava.


Ukoliko ostanemo nemi posmatrači Vučićevih igrica sa državom, građanima i Ustavom, probudićemo se u ogoljenoj diktaturi. Ustav mora biti i ostati brana svačijoj ličnoj vlasti, pa i Vučićevoj.

-

Marko Z. Pušica,

potpredsednik Dveri


Podeli vest:

Biografija : Marko Pušica

Rođen je 11.01.1980. godine u Smederevu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Smederevu. Školovanje je nastavio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je 2005. godine diplomirao na pravosudnom smeru. Po završetku osnovnih studija, paralelno sa stažiranjem u sudu i advokaturi, pohađao je i poslediplomske magistarske studije na smeru za ustavno pravo i politički sistem.

Pravosudni ispit pred Ministarstvom pravde je položio 2009. godine, nakon čega je nastavio porodičnu tradiciju i upisao se u Imenik advokata pri AK Požarevca. Samostalnu advokatsku praksu aktivno obavlja počev od 2010. godine. U advokatskoj praksi se pretežno bavi odbranama u krivičnim predmetima.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je bio osnivač i predsednik Udruženja studenata Pravnog fakulteta „Nomokanon“ i tokom njegovog mandata su organizovane najuspešnije tribine, predavanja i manifestacije ovog udruženja („Stradanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji“, „Istina o Srebrenici“, „Dani Rusije na Beogradskom univerzitetu“ itd.).

Počev od 2003. godine, u nacionalnoj štampi i internet medijima je objavio veliki broj članaka, analiza i radova na različite teme iz ustavnog prava i političkog sistema. Povodom istih tema je imao više javnih nastupa.

Poslednjih godina, pored advokatske prakse, aktivno se bavi i naučnim radom u krivičnopravnoj oblasti, a objavio je više naučnih radova i učestvovao na više međunarodnih skupova i susreta u Republici Srbiji i inostranstvu (Ruska federacija, NR Kina). Član je upravnog odbora Udruženja za međunarodno krivično pravo.

Dugi niz godina se bavio sportskim streljaštvom i na više takmičenja je osvajao medalje.

Rezervni je pešadijski oficir Vojske Srbije.

Oženjen je i otac je jednog deteta.


Angažovanje u Dverima

Učestvovao je na prvom Saboru srpske omladine održanom na Filološkom fakultetu u Beogradu i nakon toga nastavio saradnju sa Srpskim saborom Dveri, kroz zajedničke akcije i tribine u okviru Srpske mreže.

U Dverima je obavljao više funkcija. Bio je osnivač i član Pravnog tima, član Rukovodstva, član Radne grupe za izradu statuta, član Prelaznog veća i koordinator Komisije za pravilnike. Tokom izbora održanih 2012. i 2014. godine bio je član Republičke izborne komisije ispred Grupe građana „Dveri“.

Kao potpredsednik pokreta, član je Predsedništva i predsednik je Saveta za ustavna pitanja, pravdu i zakonodavstvo.