Autorski tekstovi

Nogo: Upozorenje građanima – kako JP Pošta Srbije vara građane

Nogo: Upozorenje građanima – kako JP Pošta Srbije vara građane

Upozoravamo sudove i upravne organe, ali i službenike JP „Pošte Srbije“ da su jedini akti merodavni za ocenu pravilnosti izvršenog dostavljanja sudskih pismena zakoni koji regulišu pojedine sudske postupke, kao i Zakon o opštem upravnom postupku za dostavljanje u upravnim postupcima.


Upozoravamo javnost da je od 9. juna 2017. godine u primeni akt pod nazivom Tehničkouputstvo o prijemu i uručenju sudskih pismena i pismena u upravnom postupku, donet od strane v.d. direktora JP „Pošta Srbije“ Mire Petrović, kojim se uređuje postupanje pošte prilikom uručenja poziva, odluka i drugih sudskih pismena u sudskim postupcima (krivičnim, parničnim, izvršnim i prekršajnim) kao i upravnim postupcima.


Uprkos tome što je materija dostavljanja regulisana procesnim zakonima koji se primenjuju u svakom posebnom postupku (Zakonikom o krivičnom postupku u krivičnim postupcima, Zakonom o parničnom postupku u parničnim postupcima, Zakonom o izvršenju i obezbeđenju u izvršnim postupcima, Zakonom o prekršajima u prekršajnim postupcima, Zakonom o opštem upravnom postupku u upravnim postupcima), v.d. direktorka Javnog preduzeća „Pošta Srbije“ našla se pozvanom da svojim aktom, internim aktom ovog preduzeća zadire u domen procesnih zakona Republike Srbije, na način kojim se neposredno i grubo zadire i u Ustavom propisanu hijerarhiju pravnih akata, kao i u prava građana i pravnih lica koji učestvuju u sudskim i upravnim postupcima.


Naime, službenici pošte koji vrše dostavljanje pismena u sudskim i upravnim postupcima prinuđeni su da postupaju po ovom internom uputstvu, što u brojnim slučajevima dovodi do toga da se pismena dostavljaju ostavljanjem u poštanske sandučiće građana i pravnih lica, uz potpis poštara na povratnici na kojoj bi trebalo da se potpiše lice koje prima pismeno koje se dostavlja.


Ovakav način regulisanja dostavljanja u velikom broju slučajeva dovodi ili može dovesti do toga da se dostavljanje vrši na način drugačiji od onog koji je propisan zakonom kojim se uređuje postupak koji je u pitanju (sudski ili upravni), odnosno da se sudovima i upravnim organima koji vode postupke, kao i pošti kao organu koji vrši dostavljanje, nameće zaključak da je izvršeno uredno dostavljanje u situacijama u kojima se prema relevantnim zakonima ne bi moglo smatrati da je izvršeno uredno dostavljanje.


Posebno je frapantan podatak da je navedeno „Tehničkouputstvo“ doneto na osnovu ugovora JP „Pošta Srbije“ o poslovnoj saradnji sa Visokim savetom sudstva i Državnim većem tužilaca, kao i na osnovu mišljenja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave od 12.05.2017. godine (donetog u vreme dok je na čelu ovog ministarstva bila sadašnja predsednica Vlade Srbije), odnosno da su ovi organi pristali da učestvuju u prekrajanju zakona koji uređuju sudske postupke uputstvom direktora javnog preduzeća.


Tehničko uputstvo nameće i sudovima i upravnim organima obavezu da pismena koja dostavljaju klasifikuju i obeležavaju na način predviđen uputstvom, koji nema uporište u odredbama zakona niti Sudskog poslovnika, te se, prema slovu uputstva, dostavljanje od strane službenika pošte dalje vrši u zavisnosti od načina na koji je svako pojedinačno pismeno obeleženo.


Tehničko uputstvo posebno reguliše i postupak prilikom dostavljanja pismena u sudskim i upravnim postupcima licima koja imaju otvoren poštanski pregradak, i to na način da se smatra da je pismeno uručeno istog dana kada prispe u poštanski pregradak, bez obzira da li ga i kada korisnik poštanskog pregratka uopšte preuzme.


Osim što je u pitanju očigledno nezakonit postupak, odnosno uređivanje materije regulisane zakonima aktom direktora javnog preduzeća u formi tehničkog uputstva, osnovano pretpostavljamo da je u pitanju ustupak interesima lica koja teže da na lakši i najverovatnije nezakonit način izvrše dostavljanje većeg broja akata u određenim postupcima, koji bi zatim dalje proizvodili dejstva prema licima kojima dostavljanje bude izvršeno, pri čemu mnogi od njih ne bi ni bili svesni da im je neko pismeno dostavljeno (npr. u postupcima izvršenja i sl.).


Ovo posebno ako se ima u vidu da je primena navedenog tehničkog uputstva otpočela u letnjim mesecima, kada mnogi građani borave van svog redovnog mesta boravišta, te su šanse da ih zadesi ovakvo „dostavljanje“ sudskog pismena na osnovu uputstva direktorke JP „Pošte Srbije“ i još veće.


Upozoravamo sudove i upravne organe, ali i službenike JP „Pošte Srbije“ da su jedini akti merodavni za ocenu pravilnosti izvršenog dostavljanja sudskih pismena zakoni koji regulišu pojedine sudske postupke, kao i Zakon o opštem upravnom postupku za dostavljanje u upravnim postupcima.


Posebna odgovornost leži na sudovima koji su dužni da sude na osnovu Ustava i zakona, a ne na osnovu tehničkih uputstava partijski postavljenih direktora javnih preduzeća, koje je režim Aleksandra Vučića zadužio da sa javnih pozicija služe privatnim interesima vlastodržaca i njima bliskih lica.


Ukoliko se pravosuđe, u okviru svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti i ovlašćenja, ne odupre pritiscima izvršne vlasti, nema garancija da se o sudbinama i karijerama nosilaca pravosudnih funkcija jednog dana neće odlučivati uputstvima, zaključcima ili drugim sličnim aktima direktora javnih preduzeća ili nosilaca funkcija u izvršnoj vlasti.


 


Srđan Nogo, narodni poslanik


Podeli vest:

Napomena:

Коментари који у свом садржају буду имали говор мржње, вређање, непристојне речи, клевету, као и расну, националну или верску мржњу и нетрпељивост неће бити објављени на нашем сајту.
Уредник сајта има право избора коментара који ће бити објављени.

Ostavite komentar

Vaš komentar je uspešno poslat. Nakon pregleda administratora vaš komentar će biti odobren ukoliko je u skladu sa pravilnikom.

Biografija : Srđan Nogo


Srđan Nogo rođen je 1981. godine u Beogradu, gde je pohađao osnovnu školu i Četvrtu beogradsku gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, međunarodno – pravni smer.


Za vreme studija vodio je Udruženje studenata Pravnog fakulteta „Nomokanon“, koje je, u tom periodu, bilo najaktivnije i najsnažnije rodoljubivo udruženje studenata u Srbiji.


 


Aktivnosti u Dverima


Od 2008. Član redakcije časopisa Dveri Srpske.


Bio je jedan od osnivača politikog pokreta Dveri 2011. godine, i kandidat za narodnog poslanika na izborima 2012. i 2014.  godine.


Bio je rukovodilac tima i ovlašćeno lice za registraciju Dveri kao političke stranke 2015. godine.


Na izborima 2016. godine izabran je za narodnog poslanika, kao treći na listi Dveri – DSS. Obavlja funkcije zamenika predsednika poslaničke grupe Dveri u Narodnoj skupštini, i predsednika Gradskog odbora Dveri u Beogradu.


Oženjen je, i ima dvoje dece.