Autorski tekstovi

Pušica: Zašto naprednjaci izbegavaju da iniciraju formiranje Nadzornog odbora?

Pušica: Zašto naprednjaci izbegavaju da iniciraju formiranje Nadzornog odbora?

Stručni savet za ustavna pitanja, pravdu i zakonodavstvo Srpskog pokreta Dveri postavlja pitanje predsedniku Narodne skupštine Maji Gojković i naprednjacima- zašto još uvek nije formiran Nadzorni odbor Narodne skupštine Republike Srbije i ko će tokom predstojećih predsedničkih izbora sprovoditi opšti nadzor nad postupcima političkih stranaka, kandidata i medija?

Podsećamo da je formiranje Nadzornog odbora propisano odredbama Zakona o izboru narodnih poslanika, a čije se odredbe i u tom delu shodno primenjuju na predsedničke izbore. Ovo telo ima deset članova. Polovinu članova imenuje Narodna skupština na predlog Vlade,  a drugu polovinu članova i to iz reda istaknutih javnih radnika koji nisu članovi organa političkih stranaka, Narodna skupština imenuje na predlog poslaničkih grupa.

Nadzorni odbor je poslednji put bio formiran za praćenje izbora 2000. godine. Kako su najave njegovog formiranja od strane vlasti utihnule, proizilazi da naprednjaci očigledno imaju nameru da nastave sa nezakonitom praksom onih koji su 5. oktobra 2000. godine zapalili Saveznu skupštinu i izborni materijal, a nakon toga u ambijentu neslobode i medijskog mraka sproveli sve kasnije izbore, zaključno sa đurđevdanskom izbornom krađom 2012. godine.

Zato, osnovano postavljamo pitanja: ko će pratiti  predizborne aktivnosti i ukazivati na eventualne nepravilnosti u postupanju predlagača kandidata i samih kandidata za predsednika Republike, ko će kontrolisati postupanje medija i to posebno onih partijskih koji su u svim dosadašnjim izbornim ciklusima nejednako i nepošteno izveštavali i time ugrožavali ravnopravno predstavljanje, ko će predlagati mere za nepoštovanje načela jednakosti kandidata u izlaganju njihovih programa, ko će se obraćati javnosti radi zaštite moralnog integriteta ličnosti kandidata ukoliko bude  ugrožen, ko će upozoravati na postupke predlagača kandidata, organa uprave, i medija kojima se ugrožava izborna kampanja i jednakost prava svih kandidata i na kraju ko će inicirati zakonske procedure pred nadležnim državnim organima u slučaju povreda zakona?

Predstojeći predsednički izbori moraju biti održani u zakonitoj, fer i pravičnoj atmosferi, a formiranje Nadzornog odbora je jedan od uslova za poštene predsedničke izbore. Pozivamo predsednika Narodne skupštine i SNS da u što kraćem roku iniciraju formiranje ovog tela.


Marko Z. Pušica

potpredsednik Dveri
i predsednik Stručnog saveta za  ustavna pitanja, pravdu i zakonodavstvo


Podeli vest:

Napomena:

Коментари који у свом садржају буду имали говор мржње, вређање, непристојне речи, клевету, као и расну, националну или верску мржњу и нетрпељивост неће бити објављени на нашем сајту.
Уредник сајта има право избора коментара који ће бити објављени.

Ostavite komentar

Vaš komentar je uspešno poslat. Nakon pregleda administratora vaš komentar će biti odobren ukoliko je u skladu sa pravilnikom.

Biografija : Marko Pušica

Rođen je 11.01.1980. godine u Smederevu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Smederevu. Školovanje je nastavio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je 2005. godine diplomirao na pravosudnom smeru. Po završetku osnovnih studija, paralelno sa stažiranjem u sudu i advokaturi, pohađao je i poslediplomske magistarske studije na smeru za ustavno pravo i politički sistem.

Pravosudni ispit pred Ministarstvom pravde je položio 2009. godine, nakon čega je nastavio porodičnu tradiciju i upisao se u Imenik advokata pri AK Požarevca. Samostalnu advokatsku praksu aktivno obavlja počev od 2010. godine. U advokatskoj praksi se pretežno bavi odbranama u krivičnim predmetima.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je bio osnivač i predsednik Udruženja studenata Pravnog fakulteta „Nomokanon“ i tokom njegovog mandata su organizovane najuspešnije tribine, predavanja i manifestacije ovog udruženja („Stradanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji“, „Istina o Srebrenici“, „Dani Rusije na Beogradskom univerzitetu“ itd.).

Počev od 2003. godine, u nacionalnoj štampi i internet medijima je objavio veliki broj članaka, analiza i radova na različite teme iz ustavnog prava i političkog sistema. Povodom istih tema je imao više javnih nastupa.

Poslednjih godina, pored advokatske prakse, aktivno se bavi i naučnim radom u krivičnopravnoj oblasti, a objavio je više naučnih radova i učestvovao na više međunarodnih skupova i susreta u Republici Srbiji i inostranstvu (Ruska federacija, NR Kina). Član je upravnog odbora Udruženja za međunarodno krivično pravo.

Dugi niz godina se bavio sportskim streljaštvom i na više takmičenja je osvajao medalje.

Rezervni je pešadijski oficir Vojske Srbije.

Oženjen je i otac je jednog deteta.


Angažovanje u Dverima

Učestvovao je na prvom Saboru srpske omladine održanom na Filološkom fakultetu u Beogradu i nakon toga nastavio saradnju sa Srpskim saborom Dveri, kroz zajedničke akcije i tribine u okviru Srpske mreže.

U Dverima je obavljao više funkcija. Bio je osnivač i član Pravnog tima, član Rukovodstva, član Radne grupe za izradu statuta, član Prelaznog veća i koordinator Komisije za pravilnike. Tokom izbora održanih 2012. i 2014. godine bio je član Republičke izborne komisije ispred Grupe građana „Dveri“.

Kao potpredsednik pokreta, član je Predsedništva i predsednik je Saveta za ustavna pitanja, pravdu i zakonodavstvo.