Dveriliks

Nogo: Kako Vučić prikriva svoje prijatelje u kriminalu

Nogo: Kako Vučić prikriva svoje prijatelje u kriminalu

Povodom „elokventnog“ nastupa Vučićevog Kerbera, narodnog poslanika Vladimira Orlića i njegovih tvrdnji da materijali koje predstavljamo nisu ekskluzivni, već da su pre tri godine objavljeni u listu „Tabloid“, želimo da kažemo da postoje određene sličnosti između dela materijala Dveriliksa i sadržaja teksta koji je u listu „Tabloid“ objavljen u martu 2014. godine.

EKSKLUZIVNI podaci o pranju para od droge

EKSKLUZIVNI podaci o pranju para od droge

Srpski pokret Dveri je do sada mnogo puta ukazivao na privilegovan položaj koji u Srbiji uživaju poslovne banke, pre svega banke u stranom vlasništvu, kao i činjenicu da je bankama na više načina zakonima i drugim propisima omogućeno sticanje enormnih profita, kao i vršenje različitih mahinacija na štetu srpskih građana i privrede, uz punu zaštitu državnog aparata.