Novosti

Čavoški: Tajnu hrabrosti poseduje Boško Obradović

Čavoški: Tajnu hrabrosti poseduje Boško Obradović

Kada bi trebalo da iskažem, koja je to najveća prednost Boška Obradovića u odnosu na sve ostale kandidate, jeste da on jedini ulazi u predsedničku trku sa čistim rukama, a to je velika prednost.


Svi su zauzimali velike položaje, premijeri, ministri, direktori, a sve su to radna mesta na kojima se može uzeti, oteti i sakriti, i kada završiš političku karijeru, sa tim se može lagodno živeti.


Boško Obradović je jedini koji nije zauzimao takav položaj. 6o godina se bavim politikom i vrlo dobro znam šta to znači, biti čist u politici. To je velika moralna prednost koju Boško Obradović ima u odnosu na sve ostale kandidate.


Druga prednost je dosledna, srpska nacionalna politika. Boško Obradović je protiv pregovora u Briselu, između vlade Srbije i tzv. države kosovskih Arbanasa. Obradović je protiv toga, da se stranim investitorima daju bilo kakve subvencije za otvaranje novi radnih mesta.


Ja bih to pozdravio da se naši ljudi pomažu, ali Vučić pomaže strance.


Velika prednost Boška Obradovića je njegova izrazita hrabrost.


Hrabar je onaj čovek koji kaže ne, kada je to opasno, a takav je Boško Obradović.


Odbijao je sve što je nečasno.


Tajna sreće je u slobodi, tajna slobode je u hrabrosti, a tu tajnu poseduje Boško Obradović.


 


akademik Kosta Čavoški


Podeli vest: