Direktor pokreta

Direktor pokreta

Slobodan Dimović

SLOBODAN DIMOVIĆ

Direktor pokreta

Rođen 02.03.1978.g. u Kosovskoj Mitrovici, a odmah po rođenju, sa porodicom, preselio se u Pančevo.

Biografija

Direktor Pokreta je odgovoran za finansijsko poslovanje Pokreta, podnošenje izveštaja i vođenje knjiga Pokreta i ovlašćen je da kontaktira sa nadležnim državnim organima. On organizuje, upravlja i rukovodi radom pomoćnih službi Pokreta koje vrše administrativne i finansijske poslove, potpisuje finansijska dokumenta, odobrava otvaranje podračuna i izradu pečata teritorijalnim organima Pokreta.