Novosti

Dveri ukazuju na propuste u radu Centra za socijalni rad u Smederevu

Dveri ukazuju na propuste u radu Centra za socijalni rad u Smederevu

Nakon ulaska Srpskog pokreta Dveri u parlament sve više građana Srbije u Dverima vidi svog zastupnika i zaštitnika od mnogobrojnih propusta u radu državnih institucija i ustanova.

U proteklom periodu na adresu Dveri pristiglo je nekoliko pritužbi građana na aktivnosti i odluke Centra za socijalni rad u Smederevu. Naime, Savet za porodicu i socijalna pitanja Dveri dobio je saznanje o mnogobrojnim propustima u aktivnostima Centra za socijalni rad u Smederevu. Jedna od uočenih nepravilnosti odnosi se na postupanje u predmetima sprovođenja privremenih mera razvoda braka uprkos zahtevu jedne od strana za izuzeće Centra za socijalni rad, na šta nadležno ministarstvo još uvek nije odgovorilo.

Postavljamo pitanje Ministarstvu za rad i boračka pitanja na čelu sa Aleksandrom Vulinom, može li Centar za socijalni rad da postupa po predmetima uprkos zahtevu za njegovim izuzećem? Ko odlučuje i u kom roku mora da bude doneta odluka po zahtevu stranke za izuzeće Centra za socijalni rad? Dveri izražavaju zabrinutost zbog uočenih pojava u smederevskom Centru za socijalni rad u kome su mišljenja o poveravanju maloletnog deteta, na zahtev suda, donosila i potpisivala lica koja nisu ni učestvovala u postupcima razvoda braka.     Nedopustivi su slučajevi u kojima pomenuti Centar za socijalni rad ignoriše preporuke Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu i ne čini ništa na reuspostavljanju odnosa maloletne dece sa jednom od strana u postupcima razvoda braka. Skandalozno je postojanje naznaka pristrasnosti prilikom poveravanja maloletne dece jednoj od strana uz pretnje da će ukoliko se na njih ogluše biti smešteni u hraniteljskim porodicama. Od nadležnog ministarstva tražimo odgovor na pitanje da li Centar za socijalni rad prilikom dostavljanja mišljenja sudu o poveravanju deteta mora da ispoštuje volju dece koja se izjašnjavaju da žele da žive zajedno kod jednog roditelja i da li je interesu deteta razdvajanje od brata i sestre i odlazak iz sredine u kojoj su zajedno odrasli? Nameće se sumnja u dva moguća uzroka propusta u radu Centra za socijalni rad u Smederevu, u pitanju su koruptivne radnje ili neobučenost kadrova. Izražavamo bojazan da uočenih nepravilnosti ima širom Srbije, a ne samo u Smederevu.

Kako god, od ministra Vulina zahtevamo da se evidentni propusti u većini centara za socijalni rad sistemski otklone jer će u suprotnom najveće žrtve propusta nadležnih biti upravo naši najmlađi, što je za jednu ozbiljnu državu nedopustivo. Dveri će u narednom periodu budno pratiti razvoj događaja u Smederevu i o svim nepravilnostima kao i do sada, obaveštavati javnost, a sve u cilju da Srbija bude mesto u kome deca neće biti žrtve zakulisnih aktivnosti centara za socijalni rad i moćnika koji na njih mogu da utiču.  

Informativna služba Srpskog pokreta Dveri  

Podeli vest: