Novosti

Profit po svaku cenu – imovina građana Subotice praktično u rukama budućih investitora

Profit po svaku cenu – imovina građana Subotice praktično u rukama budućih investitora

Plan detaljne regulacije Subotice u mnogim delovima grada gde su sada porodične kuće predviđa izgradnju višespratnica. Regulacione linije su pomerene tako da na mnogim mestima zalaze u privatnu imovinu građana. Naravno, o svemu tome vlasnici tih kuća i imanja apsolutno ništa ne znaju.

Građanin po ovom planu nema mogućnost da na svom placu renovira kuću ili da izgradi novu, jer za to neće dobiti dozvolu i tek tada će saznati da je njegovo imanje namenjeno za druge svrhe. Tako se građani na jedan perfidan način dovode u situaciju da svoj životni prostor mogu da poboljšaju samo „prodajom nekretnine i imovine“ i preseljenjem u neki drugi deo grada koji trenutno investitorima nije zanimljiv.

Gradska organizacija Dveri u Subotici ima mnogo kritičkih primedbi na Plan detaljne regulacije grada. Plan generalne regulacije je iscepkan na delove pa sada vlast promoviše deo po deo odnosno „komad po komad“ Subotice. Plan predviđa širenje ulica, prodora i na mnogim mestima prenamenu prostora.


U delu plana tj. u mnogim delovima grada gde su sada porodične kuće predviđa se izgradnja višespratnica. Regulacione linije su pomerene tako da na mnogim mestima zalaze u privatnu imovinu građana. Naravno, o svemu tome vlasnici tih kuća i imanja apsolutno ništa ne znaju.


 


Građanin po ovom planu nema mogućnost da na svom placu renovira kuću ili da izgradi novu, jer za to neće dobiti dozvolu i tek tada će saznati da je njegovo imanje namenjeno za druge svrhe. Tako se građani na jedan perfidan način dovode u situaciju da svoj životni prostor mogu da poboljšaju samo „prodajom nekretnine i imovine“ i preseljenjem u neki drugi deo grada koji je trenutno investitorima nezanimljiv.


Investitori se pri izgradnji rukovode samo ličnim interesom i profitom, a nikako i poboljšanjem kvaliteta života svih naših građana. Međutim, ukoliko investitor misli samo na sebe, a misli, o građanima bi trebalo da razmišlja gradska vlast, ali na žalost, izgleda da se i dobar deo pojedinaca u njoj rukovodi istim načelima kao i investitor tj. ostvarivanjem i uvećavanjem svog ličnog profita. Dok je za investitora takav način razmišljanja donekle normalan i opravdan, on se u slučaju pojedinaca u vlasti apsolutno ne može tolerisati.


Vlast treba da služi građanima. Valjda je zato izabrana i to su nam obećali u izbornoj kampanji. Građane treba na transparentniji način obavestiti o svim planovima. Potrebno je da se svi planovi pored javnog uvida u Gradskoj kući i elektronskog preuzimanja predstave građanima i po mesnim zajednicama. Tamo treba omogućiti javnu raspravu gde bi gradski projektanti građanima objasnili koje su izmene, a građani bi istovremeno mogli da daju svoje primedbe i sugestije. Tako bi rad Gradske uprave bio transparentniji, a građani bi bili bolje upoznati sa svim planovima.


 


Ovim bi se otklonile i negativne sumnje i nepoverenje koje građani imaju prema Gradskoj upravi. Građani dobro pamte da su poslovni prostori u užem centru grada pod sumnjivim okolnostima prešli u ruke lokalnih moćnika. Građani isto tako pamte da su često planovi regulacije rađeni prema potrebama i zahtevima tih lokalnih moćnika.


Imajući sve ovo u vidu Gradska organizacija Dveri u Subotici smatra da je potrebno maksimalno transparentno promovisati generalni plan grada kao celine, a ne samo pojedinih njegovih delova tj. deo po deo. To je ujedno i jedan od načina kako da se izbegnu zloupotrebe u ovoj sferi. Ne treba smetnuti sa uma da je Gradska uprava servis građana a ne projektni biro određenih lokalnih moćnika


Lokalna gradska vlast treba da zna da će Dveri u Subotici svaku zloupotrebu zakona obelodaniti počevši od rada inspekcijskih službi, namenski napravljenih tendera, partijske podele posla i svih drugih zakonskih prekršaja kojih i te kako ima.


Informativna služba Dveri u Subotici


Podeli vest: