Novosti

Korupcija bivše naprednjačke vlasti u Novoj Varoši

Korupcija bivše naprednjačke vlasti u Novoj Varoši

Dostavljamo javnosti na uvid pet najdrastičnijih primera korupcije bivše naprednjačke vlasti u Novoj Varoši.

Dimitrije Paunović – slika i prilika korupcije u redovima SNS

Jedan od najprofitabilnijih modernih političara preletačevića iz male sredine jeste trenutni član Srpske napredne stranke Dimitrije Paunović, bivši predsednik opštine Nova Varoš, predsednik opštinskog odbora SNS-a u Novoj Varoši, predsednik Okružnog odbora SNS-a, donedavni predsednik SO Nova Varoš i načelnik Zlatiborskog okruga. U našem narodu poznat je od ranije po aferi nestanka radio opreme u vlasništvu SPS-a u vreme kada je bio potpresednik opštinskog odbora SPS-a. Ubrzo napušta stranku a odmah potom otvara privatnu radio stanicu gde ostvaruje početni kapital. Dolaskom SNS-a na vlast 2012. godine Dimitrije Paunović predstavljen je kao uspešan lokalni privrednik koji ispred najjače opozicione stranke garantuje pokretanje Nove Varoši u svim granama privrede. Do dan danas uspeo je da pokrene samo sebe. Nova Varoš, poznata kao "dolina gladi", postaje daleko gladnija, a Paunović važi za vodećeg "bosa" u regionu poznatog pod nadimkom IMT (ima li mene tu?). Sve to ne bi uspeo da u svojoj misiji nije imao zaštitnika, ništa manje nego bivšeg ministra pravde Nikolu Selakovića. Godine 2012. Dimitrije Paunović stupa na dužnost predsednika opštine Nova Varoš. Od istog dana kreće čistka u samoj lokalnoj upravi i svim organima koje ona kontroliše. Postavljaju se lica od poverenja i vrši reorganizacija računovodstva gde se svi zaposleni premeštaju u jednu prostoriju sa montiranim kamerama i strogom kontrolom kako informacije o kretanju novca ne bi curele van zgrade. Iste godine se vrši progon pojedinih radnika i sprovodi otpuštanje istih u stalnom zaposlenju. Ishod toga su izgubljeni sporovi koji su koštali opštinu više miliona dinara (dokaz: sudska presuda). Nakon toga Dimitrije Paunović preko ministra Selakovića vrši kontrolu sudstva i policije na svim nivoima. Policijskoj stanici nenamenski kupuje opremu i automobile od novca izdvajenog od kazni za projekte izgradnje infrastrukture saobraćaja, a za smanjenje nastanka saobraćajnih nezgoda. Kako bi opravdao svoje kriminalne aktivnosti za saradnike postavlja najposlušnija lica bez časti i znanja koji mu se ni u jednom trenutku ne smeju protiviti. Uvlačenjem pomenutih u sitna krivična dela isti postaju predmet preko koga se ostvaruje velika dobit. Svu imovinu opštine Nova Varoš Paunović je nakon pregovora sa partnerima prodao na nameštenim licitacijama, ili dao na zakup za 1 dinar na 99 godina uz prilagođene uslove odgovarajućem ponuđaču. Kako bi u svakoj novootvorenoj firmi našao sebe kroz akcije ili gotov novac preuzima sve obaveze izgradnje i prilagođavanja infrastrukture o trošku opštine dok se u javnosti predstavljao kao pokretač male sredine. Sve malverzacije Paunović je sprovodio preko ucenjenog javnog pravobranioca i na taj način štetio budžet opštine Nova Varoš, a isti punio desetostrukim uvećanjem poreza na imovinu čime je ugrozio opstanak građana u samoj opštini. Bahatim ponašanjem širio je strah u narodu i ugrožavao egzistenciju svakoga ko ne misli kao on. Paunović je svojim dolaskom dao sebi za pravo da o trošku opštine kupi službeni automobil marke Opel Insignija po svojoj meri. Isti automobil je postao privatno vlasništvo Paunovića, kao i Mazda donacije vlade Japana. Oba auta su parkirana ispred Paunovićeve porodične kuće. Pored dva automobila kojima gazduje sam Paunović svoje poslušnike zadovoljava sitnim uslugama, obnavljanjem voznog parka kako bi službena auta koristili u privatne svrhe. Tom prilikom opštinska uprava počinje raspolagati sa 5 automobila, Turističko-sportski centar sa 2 , Centar za socijalni rad sa 1 automobilom, kao i Direkcija za izgradnju sa 1 automobilom. Samo u toku Vučićeve racionalizacije i smanjenja voznog parka u Vladi Srbije u javnim preduzećima i lokalnim upravama Novu Varoš je obeležila kupovina 5 novih automobila (Opel Insignija, Mazda, Škoda Oktavija, Dačija Daster i Dačija Sandero).   Slede najdrastičniji primeri korupcije:

Slučaj korupcije broj 1: SLOŽNA BRAĆA - PUTEVI ZLATAR, NOVA VAROŠ

Prve i najveće poslove Dimitrije Paunović pravi sa vlasnikom firme za izgradnju puteva koja je konstantno opštinskim službama pravila fiktivne račune od kojih je deljen novac. Istoj firmi izdaje ski stazu za 1 dinar na petnaest godina na kojoj su troškovi plaćani od strane opštine a zarada deljena sa Paunovićem. U pomenutu ski stazu je uloženo 3 miliona evra iz opštinskog budžeta kroz kredite i pomoć vlade RS. Ista firma uklanja bespravno izgrađen objekat na ski stazi za čiju se izgradnju tereti predsednik opštine Dimitrije Paunović i njegov poslušnik direktor Direkcije za izgradnju opštine Nova Varoš i na istom mestu kao zakupac gradi objekat ugostiteljskog tipa (dokaz: imenovanje komisije koja će utvrditi obim izvedenih radova a za pokrivanje nezakonite isplate istih, br.404 od 9.4.2013. godine). Putevi Zlatar takođe bespravno ruše magacin Direkcije za izgradnju u kome se nalazila vrednost robe od 2 miliona dinara. Roba iz magacina nestaje, radovi se preplaćuju mimo zakona, a plac predaje bez nadoknade na korišćenje stranačkim poslušnicima (dokaz: izveštaj komisije koja je trebala utvrditi obim izvedenih radova a za pokrivanje nezakonite isplate istih, po rešenju br.54/2015 od 23.1.2015. godine). Prioriteti izgradnje putnih pravaca postaju one trase čiji su korisnici spremni na dogovor sa Paunovićem oko visine učešća koji se uplaćuje firmi izvođača. Isti i ne sumnjaju da su ti troškovi plaćeni bez učešća od strane opštine i da se učešće deli između Paunovića i vlasnika firme Puteva Zlatar. Da kasu opštine ne bi kontrolisalo tužilaštvo, ministru Selakoviću se gradi put do rodne kuće u Seništima u vrednosti od preko 7 miliona dinara. Kako apetiti rastu tako i bahatost Paunovića postaje veća, nalaže svojim poslušnicima da o trošku opštine kupe kamenolom kako bi ga izdao istoj firmi i na taj način imao deo učešća i u direktnoj izgradnji putne infrastukture kroz nabavku sirovine. Takođe sprovodi nabavku "modernizacije nekategorisanih puteva" na teritoriji opštine Nova Varoš na iznos od 107 miliona dinara i uslove konkursa prilagođava Putevima Zlatar na sledeći način: Sam ugovor ne podrazumeva kontrolu kvaliteta radova već biva predmet druge javne nabavke koja se nikada neće ni pokrenuti u slučaju da Putevi Zlatar dobiju posao, spisak putnih pravaca nije predmet nabavke i on će se prilagođavati zahtevima Puteva Zlatar ukoliko dobiju posao, učešće građana se ne prikazuje kroz dokumentaciju i postaje predmet podele plena nakon uplate građana uz priznanicu Puteva Zlatar, način plaćanja radova definisan je tako što izvođač ispostavlja okončanu situaciju nakon izvedenih svih radova u iznosu od 107 miliona dinara, a radove izvede u roku od tri meseca. Takvi uslovi znatno utiču na visinu ponude jer se sami ponuđači oslanjaju na kreditiranje banaka i zatezne kamate. Posao svakako dobija firma Putevi Zlatar sa najprihvatljivijom ponudom znajući da će se odmah po potpisivanju ugovora praviti zloupotreba od strane službe i menjati uslovi ugovora kroz anekse gde se eliminiše kontrola kvaliteta, rokovi izvođenja, predmetni putni pravci postaju slobodan izbor izvođača, a način plaćanja je odmah po ispostavljanju privremenih situacija u fazama (dokaz: Ugovor br.1216/2015 od 4.11.2015. godine na iznos od 107.556.792,00 dinara koga prati Aneks 1 br.88/2016 od 1.02.2016. godine).  

Slučaj korupcije 2: TURISTIČKO-SPORTSKI CENTAR

Kako bi udomio svoje članstvo i smirio napetosti kod preletača u svojim redovima Dimitrije Paunović dolazi na ideju da o trošku opštine započne ulaganja u oblasti ugostiteljstva. Preko turističko-sportskog centra uzima u zakup hotel "Panorama" na 10 godina od "Rekreatursa" i potpisuje štetan ugovor koji će opštinski budžet koštati 155 miliona dinara. Naime, Turističko-sportski centar se kroz ugovor obavezuje da na mesečnom nivou ulaže u tekuće popravke uz minimalnu nadoknadu, ugovor se takođe može raskinuti jednostrano u svakom trenutku od strane vlasnika hotela usled privatizacije (dokaz: Ugovor o zakupu). Sam zakup je imao za cilj da dotrajao objekat o trošku opštine dovede u stanje prodaje i preda budućim vlasnicima uz ogromnu ličnu korist. Kako bi isti projekat bio prihvaćen u javnosti plasira se priča razvoja turizma i planine Zlatar. Otvaranje radnih mesta prati stranačko zapošljavanje u pravom smislu reči, čak ni jedan zaposleni nije bez stranačke knjižice SNS-a. Prepreka Vlade RS Paunoviću je dobrodošla i nešto više od 40 radnika koje je zaposlio u hotelu „Panoramaˮ ne može isplaćivati i voditi preko lokalne uprave već preko agencije „Linkˮ čiji je vlasnik. Radnici ostaju zadovoljni, rukovodstvo prezadovoljno otvaranjem radnih mesta, a Paunović sve ponosniji na samog sebe posle svake uplate na račun lične agencije. Sama ulaganja u zakupljen hotel bila su praćena uvećanim računima i mimo tendera. U samom startu uloženo je više od 35 miliona dinara bez javne nabavke, radovi izvedeni a obilazak radova obeležen obilaskom ministra pravde Nikole Selakovića koji se u to vreme i fotografisao uz datu izjavu u lokalnoj štampi (Dokaz: imenovanje stručnog nadzora koji treba da utvrdi količine već izvedenih radova mimo javne nabavke. Br.rešenja 213 od 24.7.2013. godine). Isti hotel je prodat od strane "Rekreatursa", a opština Nova Varoš ostala bez mogućnosti povraćaja uloženih budžetskih sredstava. Kako svaka investicija ostavlja mogućnost za malverzaciju, tako Paunović nastavlja sa razvojem turističkog sadržaja i započinje izgradnju multifunkcionalne hale o trošku ministarstva turizma i telekomunikacija ali bez građevinske dozvole koju rešava retroaktivno nakon pojavljivanja republičke građevinske inspekcije. U to vreme objekat je bio završen ali ne i opremljen. Sam posao je predat lokalnom izvođaču posle neuspelih tendera i nameštanja tenderske dokumentacije. Zapravo procenjena vrednost se drastično umanjuje kako ni jedna ponuda ne bi bila prihvaćena i posao predat stranačkim poslušnicima. Isti izvođač prihvata predat posao uz dodatnu nadoknadu kroz seču šume u milionskom iznosu, dopremu materijala o trošku opštine i izmenjenom načinu plaćanja kroz aneks ugovora u kojem se predaje avans od 90% na više od 10 miliona dinara (dokaz: Ugovor o izgradnji 2/7/2016 od 8.3.2016. godine koga prati Aneks br.57/2016 od 30.3.2016. godine,a koji definiše nove rokove i avansnu isplatu). Isti objekat se ne završava zbog nedostatka novca i sledi novi transfer od 5 miliona dinara kroz novu javnu nabavku.  

Slučaj korupcije broj 3: SUBVENCIJE

Pod izgovorom pomoći malim i srednjim preduzećima, Dimitrije Paunović pomaže samog sebe i svoju agenciju „Linkˮ. Povećava sredstva u stavkama za istu namenu i vrši potpunu kontrolu nad podelom subvencija. Pomoć dobijaju isključivo privatni partneri i tom prilikom se vrši niz zloupotreba, od nameštanja konkursa do poštovanja uslova iz konkursa. Kupovinom fabrike "Inova" u Kokinom Brodu o trošku opštine Nova Varoš u iznosu od 140 miliona dinara, Paunović plasira ideju o dolasku stranih investitora i problemu manjka radne snage za takve poduhvate koji zahtevaju 1.200 zaposlenih. Hala sa više od 22 hiljade kvadrata zahteva dodatna ulaganja po pitanju sanacije u iznosu od 37 miliona dinara. Zapravo objekat se pripremao za poslovnog partnera izdavanjem u zakup na 99 godina za 1 dinar a nakon ulaganja više od 177 miliona dinara iz budžeta. Maska svih dešavanja je prelazak jedne turske kompanije iz opštine Priboj gde su bili u zakupu od 8 hiljada evra na mesečnom nivou. Kompanija se kratko zadržava zbog nedostatka infrastrukturnog priključka vode, koji je zakupljen samo za vreme predizbornih aktivnosti. Turska kompanija je promenila mesto poslovanja zbog uslova koje nudi opština Nova Varoš. Naime, Paunović je kompaniji ustupio prostor uz nadoknadu od 1 dinar na mesečnom nivou i zaposlenje 40 radnika. U javnosti se preko sredstava informisanja nakon negodovanja građana plasira priča da ista kompanija zapošljava 140 radnika i da opština Nova Varoš neće dozvoliti diskriminaciju zaposlenih. Pošto turska kompanija prihvata dogovore van legalne procedure, a koji su niži od 8 hiljada evra na mesečnom nivou kao što je to slučaj u susednoj opštini, zadržavanje stranog investitora se produžava do daljnjeg uz obavezu opštine da pogon turske kompanije priključi na seoski vodovod slabog kapaciteta i time ugrozi meštane.  

Slučaj korupcije broj 4: JP "3. SEPTEMBAR"

U okviru ovog preduzeća čiji je osnivač opština Nova Varoš vrši se niz zloupotreba od kojih su nabavka polovnih kotlova koji su stariji od postojećih bez javne nabavke. Ovakvi besmisleni potezi su ugrožavali sistem toplovoda do te mere da je opstanak preduzeća dolazio u pitanje. Paunović je svesno uništavao sve što je državno a uvod u svoj novi privatni biznis ostvario preko osnivanja novog preduzeća „Energija dooˮ i patentiranja novog ogrevnog sredstva - peleta. Ideja proizvodnje peleta počinje izdavanjem opštinskog zemljišta kupljenog od Fonda za zaštitu životne sredine koji je obezbedio sredstva u iznosu od 24 miliona dinara za kupovinu pomenute parcele (Stovarište na Branoševcu od A.D. ”Ineks”) za namensko pravljenje reciklažnog dvorišta. JP dobija donaciju od PROGRES-a i CLAIN-a da bi Dimitrije Paunović isti prostor sa placem izdao poslovnim partnerima za 1,00 dinar na 99 godina za proizvodnju peleta. Preko JP "3. Septembar" se kupuje kamion Fap 26/35 doteran i prikazan kao nov, plaćen preko svake tržišne vrednosti i pored više nedostataka. Preko istog preduzeća i iz opštinskog budžeta Paunović ulaže u rekonstrukciju pekare 2 miliona dinara i izdaje partnerima iz Beograda a da opština i građani i pored datih subvencija za zaposlenje ostaju uskraćeni i za uslugu i za radna mesta. Po nalogu Dimitrija Paunovića JP "3. Septembar" kupuje polovan tabač za ski stazu a za potrebe Turističko-sportskog centra. Tabač se u poslovnim knjigama vodi u preduzeću JP "3. Septembar"koje plaća troškove amortizacije, a Turističko-sportski centar ga nakon potpisanog ugovora predaje zakupcu Putevima Zlatar za 1 dinar na 15 godina. Kako bi prikrio tragove zloupotreba Paunović vrši torturu zaposlenih na čelu sa legalno izabranim direktorom na konkursu, direktora nezakonito smenjuje, a ubrzo i deli otkaze za još osam mahom visokoobrazovanih zaposlenih u stalnom radnom odnosu, a na njihova rukovodeća mesta u preduzeće zapošljava niže obrazovane članove partije i time vrši "štednju po nalogu stranačkog rukovodstva".  

Slučaj korupcije broj 5: SPECIJALNI REZERVAT UVAC

Pored nameštenog direktorskog mesta tek punoletnom sinu u „Auto- moto savezuˮ, gde je jedan od partnera, zakupljuje i ubrzo preko svoje marionete direktora Rezervata predaje na korišćenje i vizitorski centar, objekat ugostiteljskog tipa na samoj obali Zlatarskog jezera u vlasništvu Specijalnog rezervata ”Uvac”. Isti objekat oprema kompletnom infrastrukturom o trošku opštine Nova Varoš, a poslušnika direktora kao figuru postavlja za predsednika opštine pošto je u sukobu interesa da istovremeno bude i načelnik Zlatiborskog okruga i predsednik opštine Nova Varoš. Kako se sezona završava tako se za starijeg sina Dimitrija Paunovića otvara novo radno mesto i prostor za profit. Dimitrije Paunović o trošku opštine oprema prostor Doma kulture za potrebe ugostiteljstva sa namerom da preda starijem sinu, a sam Dom kulture zatvara i radnike sprema za otkaz.  

PRIKRIVANjE DOKAZA

- Glavna kontrola novca se vršila kroz JP Direkciju za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Nova Varoš, gde je ostajao trag kriminalnih aktivnosti Paunovića i njegovih saradnika. Direkcija za izgradnju, iako jedna od najmanjih javnih preduzeća po broju zaposlenih a po stepenu obrazovanja najkvalitetnija, postaje predmet likvidacije kroz privremeni organ opštine koju je formirala Vlada RS, iako je sama Direkcija izgradila kompletnu infrastrukturu opštine Nova Varoš i održavala istu godinama unazad (dokaz: Odluka o likvidaciji preduzeća od strane Privremenog organa opštine br.06-18/2/2016-01 od 31.5.2016. godine). Pod izgovorom racionalizacije ideja likvidacije je nastala sa namerom da se prekine kontrola kvaliteta i kvantiteta izvođenja svih radova na izgradnji infrastrukture i da se sakriju tragovi svih kriminalnih aktivnosti od 2012. godine. Ukidanjem Direkcije za izgradnju i otpuštanjem inženjera bi se bez struke i znanja na lak način oprao novac kroz budžetska ulaganja. U samoj kampanji Srpske napredne stranke vršeno je direktno plaćanje glasova kroz Direkciju u likvidaciji, a po nalogu Privremenog organa opštine Nova Varoš. Nakon ukinute kontrole kvaliteta i kvantiteta infrastrukturnog ulaganja, Dimitrije Paunović gubi zdrav razum i zakonsku obavezu nadzora pokriva preko lica koga angažuje sam izvođač, ne shvatajući pri tom svrhu istog (dokaz: Raspisana javna nabavka br1.3.2/2016 od 10.08.2016. godine gde je izvođač u obavezi da ponudi uslugu nadzora nad svojim radovima).  

Kontakt osoba za dostavljanje dokaznog materijala: DEJAN GRBIĆ, tel. 069 213 22 15  

Podeli vest:

Napomena:

Коментари који у свом садржају буду имали говор мржње, вређање, непристојне речи, клевету, као и расну, националну или верску мржњу и нетрпељивост неће бити објављени на нашем сајту.
Уредник сајта има право избора коментара који ће бити објављени.

Ostavite komentar

Vaš komentar je uspešno poslat. Nakon pregleda administratora vaš komentar će biti odobren ukoliko je u skladu sa pravilnikom.