Novosti

Marija Janjušević posetila opštinu Bor

Marija Janjušević posetila opštinu Bor

Srdačan susret sa predstavnicima udruženja „Srbija u pokretu“ u Boru

Na početku celodnevne posete opštini Bor, Marija Janjušević, narodni poslanik Dveri, imala je srdačan susret sa predstavnicima udruženja „Srbija u pokretu“ u Boru. Upoznala se sa svim problemima koje ima omladina u ovoj opštini.

Bor, jedan od dva najveća centra istočne Srbije, nema Dom omladine, što pokazuje kakav je odnos vladajućih struktura prema najvažnijoj društvenoj grupaciji – omladini.

Trenutni prostor kojim raspolažu omladinska udruženja u Boru nije adekvatan. Borska lokalna samouprava je dužna da obezbedi daleko kvalitetniji prostor, što je lako dostižan  cilj, ukoliko lokalna uprava pruži makar i minimum podrške mladima.

U razgovoru sa predstavnicima borske omladine, Marija Janjušević je ukazala na to da mogućnosti kojima raspolaže jedan opozicioni poslanik nisu velike, ali da će ona sve učiniti da se za ovu konkretnu temu čuje u Skupštini Srbije, a samim tim i u široj javnosti, kao i da će predložiti konkretna rešenja.

Nedopustivo je da bilo koji nivo vlasti ima ravnodušan odnos prema omladini, preciznije, budućnosti Srbije.

Na kraju razgovora zaključeno je da je omladinski aktivizam neophodan za razvoj društva u celini i da omladina mora da bude inicijator društvenih promena, koje su nam očigledno neophodne.


Narodni poslanik Dveri, ukazala je svojim sagovornicima da u njoj i ostalim poslanicima Dveri imaju partnera i nekoga ko će se za njih u svakom trenutku založiti.

U nastavku posete Boru, Marija Janjušević je imala priliku da se u prostorijama OO Dveri Bor susretne sa članicama „Ženske snage Dveri“ i ukaže im na planove o budućem delovanju ove organizacije koja se u okviru Pokreta bavi pitanjem položaja žena u našem društvu.

Seoska zavetina posvećena Svetom proroku Iliji bila je povod za dolazak u najveće selo borske opštine, Zlot.

Nakon obilaska domaćinstva porodice Predić, Marija Janjušević je u centru Zlota imala priliku da čuje probleme meštana ovog nekada bogatog sela.

Meštani Zlota su se zahvalili na poseti, ukazali narodnom poslaniku Dveri da Pokret ima podršku među ljudima i naglasili da je prisutan veliki strah da ne budu iznevereni kao i do sada.

Na Dverima je velika obaveza da ostanu dosledni svojim principima i programu, a građani će prepoznati da su Dveri jedina adekvatna alternativa trenutnoj vlasti, koja garantuje zaštitu domaćih interesa.

Srdačan prijem i otvoren razgovor sa građanima prilikom posete Boru svedoči u prilog tvrdnji da svaki pokušaj plasiranja laži o Dverima, koje neprestano plasiraju režimski mediji,nemaju utemeljenje i efekat, što će pokazati odličan rezultat koji se očekuje na predstojećim lokalnim izborima u Boru. Članovi OO Dveri Bor poverenje građana Bora smatraju velikom čašću i obavezom i spremni su da preuzmu odgovornost.

 

Informativna služba Dveri u Boru

Podeli vest: