Novosti

Nogo: Kodeksom nećete ućutkati slobodu govora

Nogo: Kodeksom nećete ućutkati slobodu govora

Narodni poslanik Srđan Nogo je, komentarišući teme sa sednice Odbora za administrativna pitanja, rekao da Srpska napredna stranka guši sistem ove države i da će zbog toga izgubiti vlast.

Nogo je upitao predsednika Odbora Martinovića čemu jedan takav kodeks i kakva je pravna kvalifikacija jednog takvog tehničkog akta, kada Srbija već ima akte sa jasnom hijerarhijom, kao što su Ustav, Krivični zakonik, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik o radu Narodne skupštine. ”Kakva su to pitanja koja ovaj kodeks treba da reguliše, a da to već nije rešeno postojećim aktima? Sve ovo ukazuje na činjenice da neko želi da suzi prava narodnim poslanicima koja nam garantuje Ustav“ – rekao je Nogo.

    On je istako da Narodna skupština vrši kontrolu, kako izvršne tako i pravosudne vlasti i da se tu krije ključni problem.

„Podsetiću vas da mediji bliski vašoj partiji, kao i poslanici vladajuće većine, pa i mnogi ministri uključujući i predsednika države često krše i ovu odredbu ZKP-a i kodeks koji je Vlada usvojila.

Skoro je ministar unutrašnjih poslova, pri hapšenju jednog novinara, nazvao uhapšenog počiniocem krivičnog dela, a predsednik SNS-a, Aleksandar Vučić je svojevremeno donosio i razvijao robijaška odela za određena lica i na osnovu toga sticao popularnost.

Dakle, sve je kontradiktorno.“ – dodao je narodni poslanik Dveri.

Nogo je nastavio time da su dvojni aršini u pitanju.

 „Međutim, sporna je tačka broj 2. koja kaže da narodni poslanik mora da se suzdrži od iznošenja ideja, informacija ili  mišljenja. Ovo je nešto što narodne poslanike treba da učini ljudima bez ideja i mišljenja. To je u suprotnosti sa najosnovnijim ljudskim pravima, pa onda i svim mogućim političkim pravima. To utiče direktno na smisao postojanja narodnih poslanika, a to nam garantuje Ustav. Logično bi bilo da se sudije suzdržavaju od mišljenja, da ne bi uticali na presude, a ne poslanici, jer je stanje u našem pravosuđu katastrofalno i sve ključne sudske odluke donose se pod pritiskom.

Demokratska stranka je izgubila vlast i vi ćete zbog ovog gušenja sistema takođe izgubiti vlast, jer ne postoji samo Srpska napredna stranka u ovoj državi“ – zaključio je Nogo. 


 Informativna služba Srpskog pokreta Dveri

Podeli vest: