Novosti

Nova pljačka građana Čačka od strane SNS

Nova pljačka građana Čačka od strane SNS

Još jedna prevara u režiji naprednjačke vlasti se ovih dana odigrava pred očima građana Čačka. Na udaru su korisnici usluge daljinskog grejanja, kojima će biti uveden novi namet u vidu naplate usluge očitavanja kalorimetara. Uprkos izjavama gradonačelnika da je stanje u gradskom budžetu stabilno, na mala vrata se ozakonjuje otimačina čiji je cilj punjenje džepova pojedinaca bliskih SNS.

Iz tog razloga upućujemo sledeća pitanja aktuelnoj gradskoj vlasti:


1. Obaveštenja sa nekakvim ugovorom sa beogradskom firmom za očitavanje podeljena su samo par dana pre početka grejne sezone. Godinama je to radilo JKP Grejanje. Zašto ste čekali tako dugo? Kakva je uloga je JKP Grejanje u ovom poslu: posrednik između firmi Technomer, Techem i Skupštine stanara, ili nešto drugo?


2. Da li su svi korisnici grejanja, čije podstanice poseduju lokalne kalorimetre dobili obaveštenja? Koliko znamo neki korisnici sa lokalnim kalorimetrima nisu dobili obaveštenje o promeni načina obračuna? Da li za njih ne važi ova odluka?


3. Na osnovu čega, kog propisa, zakona ili slično, su korisnici grejanja dužni da sa ovlašćenim kontrolorom zaključe ugovor o očitavanju? Citirajte tačan propis, član, stav.


4. Zašto baš firma Technomer, iz Beograda? Ko je vlasnik firme, od koga je „ovlašćena“ kako kažete, za ove poslove, na osnovu čega i kako je izabrana? Na osnovu čega, od koga i po kom osnovu je ovaj kontrolor „ovlašćen“? Možete li dostaviti kopiju tog ovlašćenja? Da li je, kako Zakon zahteva, sprovedena javna nabavka, šta je traženo tenderom (tehnički, komercijalni i kadrovski uslovi), ko se javio na tender, zašto je izabrana samo jedna firma za ugovaranje sa korisnicima grejanja i koliko ima zaposlenih? Da li su predstavnici korisnika grejanja, na koje se ovo direktno odnosi bili uključeni u proces izbora i otvaranja tendera?


5. Da li je tačno da je ovlašćeno lice firme Technomer, čiji ugovor namećete, (Dušanić Aleksandar), istovremeno i isti Dušanić Aleksandar direktor firme Techem, čije ste kalorimetre ugrađivali? Ili su to dva različita lica? Odakle sada firmi Technomer softver za očitavanje kalorimetara sa radio signalom, kada je to vlasništvo nemačke firme Techem, koji ne prodaje? Da li to Dušanić zloupotrebljava softver ili ima saglasnost od Techema?


6. JKP Grejanje je do sada vršilo očitavanje lokalnih kalorimetara, obračunavalo potrošnju i podelu za svakog korisnika kome je na taj način vršen obračun i naplaćivalo. Objasnite zašto bi sada to radila neka beogradska firma i skupo naplaćivala? Kako ste do sada imali tehničke uslove, a sada nemate da vršite očitavanje, obračun i fakturisanje po kilovatčasu. Zašto to sada naknadno naplaćujete?


7. Kada kažete da ne posedujete softver niti kadar, kako ste do sada radili, kada je tarifni sistem uveden pre 5 godina?


8. Postoje naznake da JKP Grejanje ipak ima ovakav softver, koji je u stvari prilagođen fajl u programu EXCEL u koji treba samo uneti očitan podatak, odnosno broj kilovatčasova sa lokalnih kalorimetara. Da li je ovo tačno? Šta se dešava sa očitavanjem lokalnih kalorimetara firme Sontex, sa radio signalom za čije očitavanje JKP Grejanje poseduje softver za očitavanje i koristi ga?


9. Da li je tačno da su vaši radnici prethodne grejne sezone vršili raspodelu kilovatčasova upravo po navedenom programu EXCEL, koji je vaš bivši inženjer, M.T. ranije izradio i do prošle grejne sezone i sam vršio obradu podataka?


10. Kako ste se naprasno sada setili da nema ni kadra, ni softvera, ni ostale mogućnosti da radite ove poslove? Da li je to zbog toga što u JKP Grejanje ne radi više inženjer M.T? Zašto je vaš inženjer M.T. ranijih grejnih sezona redovno išao i čitao Techemove kalorimetre u Užicu, gde je vrlo često išao vašim JKP službenim autom?


11. Dostavite javnosti na uvid kalkulaciju ovog troška, kako ste došli do cifre od 24 eura po stanu?


12. Po JKP Grejanje korisnici bi od ove grejne sezone trebalo da dobijaju tri računa: jedan za uslugu grejanja, drugi za održavanje opreme, treći za čitanje energije? Da li je to previše? Da li to znači da su korisnici bacili po 300 evra, koliko je koštala ugradnja kalorimetara i ventila, jer su sada neupotrebljivi?


13. Da li to znači da još neko JP (EPS, Vodovod...) koje očitava merne uređaje, treba ovako da radi i dodatno globi građane? Da li se ovako radi u drugim gradovima? Ako EPS može sa građanima da sklopi ugovor o samoočitavanju, zašto ne može i toplana?


14. Kakve veze imaju korisnici grejanja sa primedbama koje je vama uputila Državna revizorska institucija i sa vašom odlukom Nadzornog odbora? Zašto ove primedbe ne ugradite u vaša akta, pa tražite saglasnost na primenu od Gradske skupštine?


15. Da li za ove najnovije mere koje uvodite zna Gradonačelnik, Gradsko veće, i da li ste dobili saglasnost Gradske skupštine na još jedan namet na budžet građana?


16. Da li ste na ovaj namet pribavili mišljenje Udruženja potrošača, shodno Zakonu o zaštiti potrošača?


17. Zašto JKP Grejanje ne omogući građanima da sami odluče ko će i kako vršiti očitavanje i obračun svojih lokalnih kalorimetara, uz tehničku i pravnu podršku JKP Grejanje, umesto što namećete određenog „ovlašćenog“ kontrolora koji će to raditi? Tehnički sektor i tehnički direktor ništa nisu radili na upoznavanju korisnika grejanja sa potrebom plaćanja očitavanja i raspodele kilovatčasova. Potpuno je izostala aktivnost na medijima, mesnim zajednicama, skupštinama stanara... Ali JKP Grejanje to očito ne zanima, jer je posao svima zagarantovan, pa će advokati po ovom pitanju imati puno posla, a preduzeće trpeti velike troškove. Grejna sezona je počela, a pitanje je kako će teći i kako će se završiti sa ovakvim ishitrenim odlukama i nepoznavanjem osnovnih prava korisnika grejanja.


Tražimo hitne odgovore na postavljena pitanja, jer smatramo da će se time aktuelna lokalna vlast izjasniti da li zastupa interese građana Čačka ili interese monopolista.


Gospodine gradonačelniče, Milune Todoroviću, da li je ovo taj obećani progres? Da li su ovo ta nova radna mesta koja ste obećali u izbornoj kampanji? Ili je ovo još jedna šema i kombinacija na štetu građana grada Čačka!


 


Informativna služba Dveri u Čačku


Podeli vest: