Novosti

Zaštititi i podržati i profesionalnu i porodičnu orijentaciju žena u Srbiji

Zaštititi i podržati i profesionalnu i porodičnu orijentaciju žena u Srbiji

Narodni poslanik Dveri, Marija Janjušević, komoderirala je radnom grupom pri Četvrtoj Nacionalnoj konferenciji Ženske parlamentarne mreže na temu: Ženski savezi u borbi za bolji položaj žena. Predsednik PG Dveri pratio je aktivnosti ŽPM i podržao rad ovog neformalnog tela Narodne skupštine i izneo svoje kritičko mišljenje o položaju žena u srpskom društvu.

Predsednik Dveri, Boško Obradović, podržao je rad Ženske parlamentarne mreže pri Narodnoj skupštini i pratio rad plenarnog dela konferencije.   77-bosko-obradovic-ucesce-dveri-zenska-parlamentarna-mreza-2016-11-04   Obradović je istakao da savremenu srpsku ženu treba zaštititi pre svega u segmentima uspostavljanja podjednakih radnih uslova i primanja u odnosu na muškarce, sprečiti svaku vrstu diskriminacije i nasilja nad ženama na poslu i u porodici, ali pre svega zaštititi žene i podržati žene kao supruge, majke, porodilje - kao one koje su temelj srpske porodice. Obradović se kritički osvrnuo na lažne priče o tzv. rodnoj ravnopravnosti i forsiranju feminizma kao vrednostima koje nisu utemeljene u istinskoj borbi za boljitak žena u društvu, smatrajući ih ispraznim.   76-marija-janjusevic-ucesce-dveri-zenska-parlamentarna-mreza-2016-11-04   Narodni poslanik Dveri, Marija Janjušević, član Ženske parlamentarne mreže, komoderirala je radnom grupom pri Četvrtoj Nacionalnoj konferenciji Ženske parlamentarne mreže na temu „Ženski savezi u borbi za bolji položaj žena“. U radu konferencije učešće su uzele i odbornice Dveri, dr Aleksandra Aksentić, Radmila Vasić i Danijela Perišić. Nakon završetka konferencije u Domu narodne skupštine u centrali Dveri održan je sastanak Ženske snage Dveri, kojim je predsedavala narodni poslanik Marija Janjušević, a prisutnim članicama pokreta obratio se i predsednik Obradović.  

Informativna služba Srpskog pokreta Dveri     90-zene-dveri-zenska-parlamentarna-mreza-2016-11-04

Podeli vest: