Novosti

Ženska snaga Dveri: Srbiji je potreban porodični model društva

Ženska snaga Dveri: Srbiji je potreban porodični model društva

Za bilo kakav napredak i pozitivne promene u društvu, neophodno je da se žene aktivnije uključe u političke procese, između ostalog je zaključeno na sastanku predstavnica Ženske snage Dveri sa Boškom Obradovićem, predsednikom pokreta Dveri.

Razmatrajući aktuelnu političku situaciju, prisutne su se složile da je za opstanak porodice, kao osnovne ćelije društva, u ovom trenutku od ključne važnosti da porodična politika Dveri postane jasnija i vidljivija i da dobije podršku šire javnosti. Srpski pokret Dveri smatra da čitavu unutrašnju politiku Srbije treba graditi u interesu prirodne porodice, koja ima pravo na zaštitu države i društva.

Porodični model društva koji Dveri predlažu, podrazumeva da celokupna aktivnost izvršnih organa vlasti u oblasti ekonomije, poreske politike, obrazovanja, zdravstva i svih ostalih segmenata društva u fokusu pažnje imaju interes prirodne porodice. Dveri u ovom pogledu predlažu da se Vlada Srbije ugleda na primer Mađarske, koja je problem negativnog prirodnog priraštaja uspešno rešila pro-porodičnom politikom, za koju izdvaja 4% BDP-a.

-


-

Jedan od važnijih preduslova za pro-porodičnu politiku u Srbiji svakako je aktivnije uključenje žena u politiku. Žene kroz politički rad mogu daleko brže da obezbede svoj veći uticaj u društvu i samim tim kvalitetniji život, a takođe daju svoj doprinos da i Srbija zvanično, kroz konkretne mere Vlade, postane pro-porodična država.

Sasvim je sigurno da niko ne može bolje od same žene da se zalaže za njen bolji položaj u društvu, a njeno uključivanje u politički život je najizvesniji put ka tom cilju. U tom smislu, sve članice Ženske snage Dveri posebnu pažnju posvećuju izbalansiranoj politici, koja će pružiti podršku svakoj ženi na najadekvatniji način.

Ženska snaga Dveri će sve svoje snage usmeriti na promovisanje porodičnog modela društva čiji je stub uvek bila i biće žena. Roditeljska, supružnička i profesionalna uloga žene ne sme je otuđiti od muškog dela populacije, već je dodatno zbližiti i ujediniti kako bi došlo do pozitivnih promena za život porodične Srbije.

-

Informativna služba Srpskog pokreta Dveri


Podeli vest: