Novosti

Dr Predrag Mitrović: Kako da unapredimo poslovnu infrastrukturu u Beogradu

Dr Predrag Mitrović: Kako da unapredimo poslovnu infrastrukturu u Beogradu

Mala i srednja preduzeća i preduzetničke radnje u Republici Srbiji u početnom periodu svog poslovanja i razvoja, susreću se sa velikim problemima i ograničenjima. Da bi se olakšalo njihovo poslovanje, njihov razvoj ubrzao i unapredio, neophodno je setom pratećih mera politike lokalnog ekonomskog razvoja i korišćenjem brojnih elemenata poslovne infrastrukture, pomoći poslovanje START-UP malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.

Dveri predlažu sledeće mere: 


Kao prvu meru podrške START-UP preduzetnicima u prve dve godine poslovanja predlažemo oslobađanje plaćanja poreza i doprinosa na zarade. Alternativa toj meri je da analogno pomoći stranim investitorima, START-UP preduzetnici dobiju novčanu pomoć države u tom smislu i u celom iznosu za prve dve godine.


Kao drugu meru podrške START-UP privrednicima i preduzetnicima u prve dve godine poslovanja predlažemo kreatorima politike lokalnog ekonomskog razvoja da START-UP preduzetnicima u prve tri godine poslovanja omogući korišćenje poslovnog prostora grada bez naknade, kao i plaćanje iste u iznosu od 50% do pete godine rada.


Kao treću meru podrške START-UP privrednicima i preduzetnicima predlažemo da specijalizovane razvojne agencije daju podršku u smislu:


•           analize poslovnog okruženja,

•           pronalaženja zainteresovanih strana ‒ partnera,

•           savetodavne usluge u segmentu administrativnih, knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga,

•           savetodavne usluge u segmentu reklame i prodaje,

•           savetodavne usluge u segmentu poslovnog savetovanja,

•           savetodavne usluge u segmentu poslovnog planiranja,

•           usluge finansijskog savetovanja, obuke i treninga,

•           stvaranje preduzetničkih mreža i mreža za podršku poslovnom razvoju s lokalnim i regionalnim partnerima...

•           permanentni monitoring START-UP preduzetnika.


Relevantni zakoni i strategije, iako postoje, ne sprovode se u potpunosti, bilo zbog nedostatka institucionalnih kapaciteta, bilo zbog nedostatka nadzora nad institucijama koje vrše sprovođenje. U isto vreme, neki od postojećih propisa su zastareli, te ometaju aktivnosti inovativnih i globalno orijentisanih firmi. Nedostaju dostupne detaljne informacije o preprekama sa kojima se suočavaju preduzetnici, čime se sprečava kreiranje delotvornih mehanizama podrške. To želimo da promenimo predlogom konkretnih mera.Dr Predrag Mitrović, potpredsednik Dveri


 


Podeli vest: