Ekonomska rešenja

porodica1

Криза је у Србији видљива у сваком сегменту друштвеног живота. Незапосленост расте, баш као и криминал, корупција и разни видови друштвене патологије. Код свих слојева становништва расте незадовољство, које се испољава од резигнације, преко друштвене апатије до изостанка идентификовања са сопственом земљом. Број оних који напуштају Србију је све већи. Погрешном економском политиком, која је била под патронатом „саветника“ из ЕУ, ММФ-а и Светске банке, власт је укинула све царине на увоз стране робе, распродала домаћа предузећа, задужила државу код иностраних кредитора, а тим и другим нашим парама страним „инвеститорима“плаћала да „инвестирају“ у српску привреду.

Шта ће Двери урадити?

Oпоравак домаће привреде и пољопривреде
Држава на све начине и из свих расположивих извора – субвенцијама из буџета, повољним кредитима, пореским олакшицама, извозним подстицајима и стратешком развојном политиком мора да помогне опоравак домаће привреде и пољопривреде. Код таквог приступа држава идентификује стратешке развојне правце, усмерава и помаже гране и предузећа која имају перспективу или представљају замену увоза домаћом производњом. Реч је о активној држави која уме стратешки да мисли. Та политика не иде против тржишта. Напротив, она максимално подстиче тржиште и конкурентност, али у оквиру јасне развојне политике и заштите националних интереса.
Улагања државе искључиво у домаћу производњу
Покренућемо домаћу производњу и добијање посла за наше незапослене суграђене. Овај циљ може обезбедити само политика економског патриотизма и улагања државе искључиво у домаћу производњу. Наша економска политика није политика задуживања и штедње, већ политика производње, запошљавања и развоја. Ми говоримо у име домаћег економског интереса. Двери су политички заступници и заштитници домаћег привредника и пољопривредника.
Oтпис и репрограм дугова
Затражићемо отпис и репрограм дугова Републике Србије према међународним финансијским институцијама.
Раскинути штетне уговоре са ЕУ и ММФ-ом
Напустићемо, наметнути нам од ММФ-а неолиберални модел економске политике. Раскинућемо Споразум о стабилизацији и придруживању са Европском Унијом, као и све, по Србију, штетне уговоре.
Оснивање Инвестиционо-развојне банке
Сачуваћемо и ојачаћемо српске банке и основаћемо државну Инвестиционо-развојну банку.
Контрола токова новца
Основаћемо поново Завод за обрачун и плаћања и вратити послове платног промета из пословних банака у државне руке.
Реформа пореског система
Порески систем базираћемо на ослобађању плаћања пореза и доприноса за новооснована домаћа предузећа у иницијалним годинама рада, као и на повећању пореза за најбогатије. Увешћемо повлашћене пореске стопе за предузећа која су извозно оријентисана и послују у неразвијеним подручјима Србије. Увешћемо инструменте и мере којима ће се спречити све манипулативне технике избегавања плаћања пореза и исисавања капитала из Србије. Кроз јасно дефинисане норме пореског система, политичари и тајкуни, без изузетака, ће морати да докажу порекло стечене имовине.
Заштита домаћег тржишта
Увешћемо нови систем царинске заштите и друге облике заштите домаћег тржишта.
Стварање реалних нових радних места
Ствараћемо реална нова радна места кроз процес реиндустиријализације Србије и подстицање развојa домаће конкурентне и предузетничке привреде.
Нове неусловљене инвестиције
За нове инвестиције користићемо домаћу штедњу, усмерену и контролисану емисију динара, финансијски потенцијал српске дијаспоре и неусловљене изворе из међународних финансијских институција.
Упошљавање домаћих предузећа
Све важне инфраструктурне инвестиције у Републици Србији изводиће српска грађевинска оператива.
Уређење тржишта рада
Уредићемо тржиште рада у Републици Србији, а систем образовања ускладити са његовим потребама.
Улагање у неразвијена и уништена подручја
Директним државним интервенцијама у неразвијена и уништена подручја Србије, јачањем институција и избором квалитетних кадрова на локалном нивоу покренућемо њихов одрживи друштвено-економски развој.
Реформа ПИО фонда
Оснивањем Капиталног пензионог фонда извршићемо реформу пензионо-инвалидског система Републике Србије у циљу самоодрживости. Одузету имовину пензионог фонда вратићемо Фонду, а имовину рехабилитационих центара и српских бања пренећемо у својину Фонда.
Спречавање даље распродаје Србије
Нећемо дозволити продају ЕПС-а, Телекома, обрадивог земљишта и природних богатстава попут извора чисте пијаће воде и руда. Ова четири стуба привредне и економске стабилности Србије остаће у нашим рукама.
Развој Србије као пожељне туристичке дестинације
Развијаћемо бањски, верски, планински, сеоски (еко), медицински и културни туризам као компаративне предности Србије на светском туристичком тржишту.
Отпис и репрограм дугова грађана Србије
Решићемо проблем породица које имају кредите индексиране у швајцарском франку тако што ће дуг поделити са државом и банкама.
Враћање отетог дела плата и пензија
Вратићемо плате и пензије на претходни ниво пре смањења и надокнадити грађанима одузете делове плата и пензија.