Informativna služba

Informativna služba

Информативна служба Српског покрета Двери задужена је за тачно и правовремено јавно информисање о активностима како чланова Двери, тако и јавног мњења у Србији, региону и широм света. Инфослужбом Двери руководи директор кога бира Председништво на предлог Председника. Информативну службу чини више сектора којима непосредно руководи директор. Председника Инфо-службе по потреби мења заменик.

Jugoslav Kirpijanović

Jugoslav Kiprijanović

Direktor

Југослав Кипријановић рођен је маја 1976. године у Београду. После завршене Пете београдске гимназије, студирао је Факултет организационих наука Универзитета у Београду, где је дипломирао 2002. године на тему „Маркетинг у непрофитном сектору“

Više o članu
Radoš Pejović

Radoš Pejović

Zamenik

Рођен је у Зрењанину септембра 1978. године. Основну и средњу школу завршио је у Зрењанину. Дипломирао је српски језик и књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду и стекао звање професора српског језика и књижевности...

Više o članu

Informativna služba

Zahtev za intervju