Istorija Srpskog pokreta Dveri počinje 1999. godine kada je nekoliko studenata
srpskog jezika i književnosti publikovalo prvi broj časopisa za nacionalnu kulturu
– Dveri srpske. Dveri su od tada prešle put od studentskog časopisa, humanitarnog
rada i rada u NVO sektoru, preko pro lajf kampanja i porodičnih šetnji, do
relevantne parlamentarne političke stranke. Ono što je sve te godine ostalo isto to
su ideje koje nas pokreću.

Katalozi (pdf) – 20 godina Srpskog pokreta Dveri:

– katalog na srpskom jeziku

– katalog na engleskom jeziku

– katalog na ruskom jeziku

– katalog na francuskom jeziku

– katalog na italijanskom jeziku

– katalog na nemačkom jeziku