Politički savet

Politički savet je savetodavni organ Pokreta koji razmatra strateška i aktuelna politička pitanja od značaja za delovanje Pokreta. Članovi Političkog saveta ne moraju biti članovi Pokreta. Sve članove i predsednika Političkog saveta bira Predsedništvo Pokreta. Nadležnost i način rada Političkog saveta utvrđuju se pravilnikom koji donosi Predsedništvo Pokreta.

Predsednik Političkog saveta Dveri je prof. dr Vladimir Dimitrijević. Vladimir Dimitrijević rođen je 1969. godine u Čačku, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je, sa prosekom 9,37 na grupi za Srpski jezik i književnost sa opštom književnošću Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1994. godine (kod mentora profesora dr Novice Petkovića, sa temom o esejistici Momčila Nastasijevića), a magistrirao na Katedri za srpsku književnost 20. veka 2010. godine. Doktorirao je 2016. godine, ca radom pod naslovom „Vladimir Vujić kao književnik, kritičar i polemičar u kontekstu književnih procesa između dva svetska rata”, pred komisijom u sastavu: prof. dr Jovan Delić (mentor), prof. dr Milan Radulović, dr Dragan Hamović.

Knjige je objavljivao u izdavačkim kućama: „Svetigora”, Pravoslavna misionarska škola pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu, Zadužbina manastira Hilandara i drugim, kao i u izdavačkim kućama „Lio” (Gornji Milanovac), „Legenda” (Čačak), „Romanov” (Banjaluka), „Beli anđeo” (Šabac), „Očev dom” (Beograd), „Pravoslavni put” (Arilje), „Catena mundi” (Beograd), „Žagor” (Beograd), „Rivel Ko” (Beograd), itd.