Naslovna » Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Pokreta obavlja unutrašnju kontrolu finansijskog poslovanja Pokreta i dužan je da o svim uočenim nepravilnostima izvesti Glavni odbor. Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Glavni odbor, na predlog Predsedništva.  Mandat svih članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Punovažno odlučuje na sednici na kojoj je prisutna većina članova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Svaki član Pokreta ima pravo da se upozna sa prihodima i rashodima.

Za predsednika Nadzornog odbora izabran je Vladimir Ilić.

 

Biografija

Vladimir Ilić je rođen 1975. godine u Beogradu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i magistrirao 2010. godine. Kvalifikovani je profesionalni računovođa i ovlašćeni revizor sa iskustvom u reviziji i finansijama.

Tokom više od deset godina rada u reviziji, Vladimir je stekao značajno iskustvo i znanja u ispitivanju finansijskih izveštaja, internih kontrola, kao i u primeni Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) i drugih računovodstvenih propisa u Srbiji i okruženju.

 

Profesionalne kvalifikacije

  • Association of Chartered and Certified Accountants (ACCA), UK
  • Komora ovlašćenih revizora, Srbija
  • Jugoslovensko udruženje računovođa, Srbija
  • Savez računovođa i revizora Srbije
Podeli naShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0