Novosti

Dveri u Odboru za ljudska prava: Zalagaćemo se za osnovna prava svih građana Srbije i Srba u svim delovima sveta

Dveri u Odboru za ljudska prava: Zalagaćemo se za osnovna prava svih građana Srbije i Srba u svim delovima sveta

Zadatak Dveri u Skupštini Srbije je da zaštiti osnovna ljudska prava od nasrtaja totalitarnih ideologija i totalitarizma. Prava roditelja da vaspitavaju svoju decu u skladu  sa svojim moralnim uverenjima i tradicijom, kao i pravo na slobodu veroispovesti treba da čuvamo i unapređujemo poštujući pre svega Ustav Republike Srbije i Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i Konvenciju o pravima deteta UN i vladavinu prava.

Poznato je da se Dveri zalažu za porodični model društva, i da porodicu smatramo najznačajnijom i osnovnom ćelijom društva. Najveću pažnju posvetićemo upravo ostvarivanju i unapređenju prava porodica u Srbiji. Okvir u kome ćemo delovati su Ustav Republike Srbije i Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima UN. Na pitanje da li će se Dveri zalagati i za prava LGBT zajednice odgovaramo da građani Srbije koji pripadaju LGBT zajednici, a ne manjini, imaju zagarantovana ista prava i obaveze kao svi drugi građani Srbije, i Dveri će ta fundamentalna prava svakako braniti. Ono na čemu insistiramo su jednaka prava za sve, a ne posebna prava za LGBT zajednicu. Seksualna prava, na koje se neki pozivaju, ne postoje ni u Ustavu ni u zakonima republike Srbije, niti u bilo kom međunarodnom pravno obavezujućem ili neobavezujućem dokumentu.

Protivimo se aktivnostima „profesionalnih boraca za ljudska prava“ koji zloupotrebljavaju medijski prostor, demokratičnost Ustava i visoku svest o solidarnosti i empatiji, svojstvenoj građanima Srbije, uprkos socijalnim i ekonomskim problemima koji ih pritiskaju. Svedoci smo sistematske eliminacije osnovnih  ljudskih prava širom sveta za račun tzv. "novih" ljudskih prava. Pitamo šta je sa pravom na život, pravom deteta na zdravo i srećno odrastanje, pravom žena da usklade majčinstvo i radni odnos, sa zaštitom žena od nasilja, sa pravom na lečenje od kancerogenih bolesti koje su posledica NATO bombardovanja? Da li je pravo na ratnu odštetu ljudsko pravo? Šta je sa pravom na dostojanstven život, prihvatljiv životni standard, relevantno informisanje, kulturne događaje? Nedopustvo je da u 21.veku nekome ko je ostao bez posla zbog pljačkaških privatizacija bude isključena voda, struja ili grejanje ili da bude sa celom porodicom izbačen na ulicu zato što nije platio ratu kredita. To su osnovna ljudska prava koja se neprestano krše u Srbiji!   dveri-logo-post-2   Šta je sa pravom porodice na zaštitu države i društva? Šta je sa pravom na zdravstvenu zaštitu kada i najteži bolesnici čekaju po nekoliko meseci, pa čak i godina, na lekarske preglede i bolničko lečenje? Šta je sa vršnjačkim nasiljem koje poprima razmere epidemije po osnovnim i srednjim školama širom Srbije, dok su roditelji i prosvetni radnici nemoćni da sistemski rešavaju ove probleme? Postavlja se pitanje kako će Odbor za ljudska i manjinska prava dati preporuku za raspored budžetskih sredstava, na šta će se trošiti novac građana Srbije i po kojim prioritetima ako se svi slažemo da je borba protiv bele kuge najveći problem naše države?

Novine koje donosi predlog novog Građanskog zakonika u smislu legalizacije eutanazije i surogat materinstva su u direktnoj suprotnosti sa osnovnim ljudskim pravima i Dveri će se tome oštro protiviti. Zadatak Dveri u Skupštini Srbije je da zaštiti osnovna ljudska prava od nasrtaja totalitarnih ideologija i totalitarizma. Prava roditelja da vaspitavaju svoju decu u skladu  sa svojim moralnim uverenjima i tradicijom, kao i pravo na slobodu veroispovesti treba da čuvamo i unapređujemo poštujući pre svega Ustav Republike Srbije i Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i Konvenciju o pravima deteta UN i vladavinu prava.

„Moji lični prioriteti su poštovanje prava maloletnih osoba i borba za njihov bolji život, pomoć ženama da sačuvaju radna mesta kada rađaju decu, da trajno i sistemski budu zaštićene od svake vrste nasilja. Da uz materinstvo mogu da se bave i svojom karijerom i razvijaju svoje talente, ukoliko to žele. Da u većoj meri budu zastupljene na mestima odlučivanja na poslu i u državnim institucijama. Podržaću i sve inicijative za pomoć obolelima od kancerogenih bolesti,“ mimo objavljene izjave za Insajder dodaje Marija Janjušević, narodni poslanik i član Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova ispred poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri.

„Zajednice nacionalnih manjina u Srbiji će u Dverima uvek naći podršku i razumevanje. Nacionalni identitet i srpska tradicija su neodvojivi deo politike Dveri. Smatramo da samo onaj ko voli i poštuje svoje i ponaša se domaćinski prema svom nasleđu može poštovati i čuvati i nacionalne vrednosti i potrebe drugih“, zaključuje Marija Janjušević u izjavi za Infoslužbu Dveri.   

Informativna služba  Srpskog pokreta Dveri

Podeli vest:

Napomena:

Коментари који у свом садржају буду имали говор мржње, вређање, непристојне речи, клевету, као и расну, националну или верску мржњу и нетрпељивост неће бити објављени на нашем сајту.
Уредник сајта има право избора коментара који ће бити објављени.

Ostavite komentar

Vaš komentar je uspešno poslat. Nakon pregleda administratora vaš komentar će biti odobren ukoliko je u skladu sa pravilnikom.