Predsedništvo

Predsedništvo

Ivan Dojčinović

PROF. DR IVAN DOJČINOvić

Potpredsednik i predsednik Saveta za obrazovanje i nauku
Predrag Mitrović

DR PREDRAG MITROVIĆ

Potpredsednik i predsednik Saveta za ekonomiju, privredu i finansije
Nemanja Zarić

DR NEMANjA ZARIĆ

Internacionalni sekretar i predsednik Saveta za porodicu i socijalna pitanja
Dragan Vesović

DR DRAGAN VESOVIĆ

Koordinator stručnog saveta za zdravstvo
Marija Janjušević

MARIJA JANjUŠEVIĆ

Koordinator Stručnog saveta za medije i koordinator Saveta žena
Ivan Kostić

MR IVAN KOSTIĆ

Predsednik saveta za saradnju sa Srbima u regijonu
Zoran Radojičić

ZORAN RADOJIČIĆ

Predsednik Saveta za odbranu i bezbednost
Borko Puškić

BORKO PUŠKIĆ

Predsednik Saveta za saobraćaj, infrastrukturu i građevinarstvo
Zoran Pavlović

PROF. ZORAN PAVLOVIĆ

Organizacioni sekretar Pokreta
Aleksandar Tanasković

ALEKSANDAR TANASKOVIĆ

Predsednik Izvršnog odbora
Slobodan Dimović

SLOBODAN DIMOVIĆ

Direktor Srpskog pokreta Dveri