Autorski tekstovi

Prof. dr Ivan Dojčinović: Za pogubne reforme obrazovanja krivi su i SNS i DS

Prof. dr Ivan Dojčinović: Za pogubne reforme obrazovanja krivi su i SNS i DS

Već petnaest godina traje agonija reforme obrazovanja u Srbiji. U ovoj oblasti se najbolje oseća kontinuitet podvala koje dolaze iz istog lonca, od Tinde Kovač i Vigora Majića do Srđana Verbića.

Nastavni planovi i programi su u procesu stalnih izmena, uz uvođenje nejasnih standarda, kompetencija, ishoda, evaluacija i drugih novotarija koje samo unose još veću pometnju u ionako dezorijentisano obrazovanje.

Stalno se ističu samo prava učenika, bez sagledavanja njihovih obaveza, što je dovelo do potpunog urušavanja dostojanstva i ugleda nastavnika. Kao argumenti se potežu toaleti i tableti, dok je materijalni položaj nastavnika iz godine u godinu sve teži. 

Vrhunac je potpuno nepotrebno prošlogodišnje smanjenje plata prosvetnim radnicima, koje ih je dovelo do samog ruba egzistencije. Sistem obrazovanja u Srbiji je pre glomazan i nefunkcionalan, uz postojanje velikog broja nepotrebnih agencija, saveta i zavoda.

Kao direktna posledica haotičnosti u obrazovanju došlo je do potpunog urušavanja kvaliteta nastave. Nasilnim uvođenjem inkluzije na potpuno neprimeren način, normalan rad nastavnika je postao gotovo nemoguć.

Škola je izgubila svoju vaspitnu dimenziju, stručno usavršavanje nastavnika je dovedeno do apsurda, škole su pune nestručnih kadrova dovedenih bez konkursa, na tržištu udžbenika je zavladao potpuni haos. To je petnaest godina reformi Vučića i Pajtića.

Dveri jedine imaju kompetentan tim vrhunskih stručnjaka spreman da odmah zaustavi sunovrat obrazovanja i preuzme svu odgovornost u ovoj oblasti. Gde su vaši timovi za buduće ministarstvo prosvete?  

-

Prof. dr Ivan Dojčinović, Član Predsedništva i koordinator Saveta za obrazovanje i nauku Dveri

Podeli vest:

Napomena:

Коментари који у свом садржају буду имали говор мржње, вређање, непристојне речи, клевету, као и расну, националну или верску мржњу и нетрпељивост неће бити објављени на нашем сајту.
Уредник сајта има право избора коментара који ће бити објављени.

Ostavite komentar

Vaš komentar je uspešno poslat. Nakon pregleda administratora vaš komentar će biti odobren ukoliko je u skladu sa pravilnikom.

Biografija : Ivan Dojčinović

Prof. dr Ivan Dojčinović je rođen 1974. u Leskovcu, Stara Srbija. Oženjen je Jelenom i otac je dvoje dece, Ljubice i Dušana.

Gimnaziju u Leskovcu je završio 1993. godine kao đak generacije, a osnovne i magistarske studije na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju, pod mentorstvom profesora Jagoša Purića, odbranio je 2007. godine.

Dobitnik je više nagrada, među kojima su: nagrada „Prof. dr Đorđe Živanović“, nagrada za najboljeg studenta generacije Fizičkog fakulteta, nagrada fonda „Prof. dr Ljubomir Ćirković“. Prvi je laureat nagrade Fizičkog fakulteta za naučni rad, kao i dobitnik zlatne medalje „Tesla – Pupin“.

Od 1999. godine je zaposlen na Fizičkom fakultetu u Beogradu. Za vanrednog profesora je izabran 2013. godine. U periodu 2009-15. godine bio je prodekan za nastavu. Nastavnik je na predmetu Fizika atoma, kao i na predmetu Primenjena spektroskopija. Šef je Laboratorije za fiziku atoma.

Za predsednika Društva fizičara Srbije izabran je na Skupštini Društva održanoj 25. januara 2012. godine.

Dr Ivan Dojčinović je bio koordinator projekata promocije i popularizacije fizike Ministarstva za nauku od 2009. do 2013. godine. Bio je ili je trenutno član stručnog tima za predmet „FIZIKA“ na projektu „Razvijanje obrazovnih standarda za kraj osnovnog, opšteg srednjeg i srednje stručnog obrazovanja“, član radne grupe za izradu nacrta Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u obrazovno-vaspitnim ustanovama za opšteobrazovni predmet Fizika, član komisija za odobravanje udžbenika itd.


Oblast naučnog rada

Dr Ivan Dojčinović se bavi istraživanjima u oblastima fizike atoma (Štarkovo širenje spektralnih linija) i fizike plazme (kvazistacionarni mlazevi plazme, interakcija plazme sa površinama, fizika fuzione plazme).

Dr Dojčinović je do sada postigao najznačajnije rezultate u istraživanju kvazistacionarnih plazma akceleratora i ispitivanju interakcije ovih mlazeva plazme sa površinama. Učestvovao je u izgradnji i istraživanju nekoliko izvora plazme u literaturi poznatih kao magnetoplazmeni kompresori. Ovi akceleratori plazme, u kojima brzina kretanja plazmenog mlaza prelazi 100 km/s, su omogućili istraživanje interakcije plazme sa čvrstim površinama različitih materijala kao što su čelik, aluminijumske legure, silicijum, dijamantu slični slojevi itd.

Dr Ivan Dojčinović je u toku svog dosadašnjeg istraživačkog rada objavio preko 90 bibliografskih jedinica, od kojih su 13 radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (indeks citiranosti preko 1), 7 radovi u međunarodnim časopisima, jedno poglavlje u knjizi međunarodnog značaja, 1 knjiga, 7 predavanja po pozivu na skupovima međunarodnog značaja i 3 predavanja po pozivu na skupovima nacionalnog značaja. Takođe, pripremio je jedan udžbenik (J. Purić, I. Dojčinović, Fizika atoma, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd, 2013.). Učestvovao je na dva međunarodna i četiri domaća naučna projekta, kao i na preko 30 međunarodnih konferencija.


Angažovanje u Dverima

Kao potpredsednik pokreta, član je Predsedništva i Saveta za obrazovanje i nauku.