Naslovna » Ekonomsko rešenje za Vas i Vašu porodicu

Ekonomsko rešenje za Vas i Vašu porodicu

ekonomska-resenja1

Kriza je u Srbiji vidljiva u svakom segmentu društvenog života. Nezaposlenost raste, baš kao i kriminal, korupcija i razni vidovi društvene patologije. Kod svih slojeva stanovništva raste nezadovoljstvo, koje se ispoljava od rezignacije, preko društvene apatije do izostanka identifikovanja sa sopstvenom zemljom. Broj onih koji napuštaju Srbiju je sve veći. Pogrešnom ekonomskom politikom, koja je bila pod patronatom „savetnika“ iz EU, MMF-a i Svetske banke, vlast je ukinula sve carine na uvoz strane robe, rasprodala domaća preduzeća, zadužila državu kod inostranih kreditora, a tim i drugim našim parama stranim „investitorima“plaćala da „investiraju“ u srpsku privredu.

Šta će Dveri uraditi

Država na sve načine i iz svih raspoloživih izvora – subvencijama iz budžeta, povoljnim kreditima, poreskim olakšicama, izvoznim podsticajima i strateškom razvojnom politikom mora da pomogne oporavak domaće privrede i poljoprivrede. Kod takvog pristupa država identifikuje strateške razvojne pravce, usmerava i pomaže grane i preduzeća koja imaju perspektivu ili predstavljaju zamenu uvoza domaćom proizvodnjom. Reč je o aktivnoj državi koja ume strateški da misli. Ta politika ne ide protiv tržišta. Naprotiv, ona maksimalno podstiče tržište i konkurentnost, ali u okviru jasne razvojne politike i zaštite nacionalnih interesa.
Pokrenućemo domaću proizvodnju i dobijanje posla za naše nezaposlene sugrađene. Ovaj cilj može obezbediti samo politika ekonomskog patriotizma i ulaganja države isključivo u domaću proizvodnju. Naša ekonomska politika nije politika zaduživanja i štednje, već politika proizvodnje, zapošljavanja i razvoja. Mi govorimo u ime domaćeg ekonomskog interesa. Dveri su politički zastupnici i zaštitnici domaćeg privrednika i poljoprivrednika.
Zatražićemo otpis i reprogram dugova Republike Srbije prema međunarodnim finansijskim institucijama.
Napustićemo, nametnuti nam od MMF-a neoliberalni model ekonomske politike. Raskinućemo Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom Unijom, kao i sve, po Srbiju, štetne ugovore.
Sačuvaćemo i ojačaćemo srpske banke i osnovaćemo državnu Investiciono-razvojnu banku.
Osnovaćemo ponovo Zavod za obračun i plaćanjai vratiti poslove platnog prometa iz poslovnih banaka u državne ruke.
Poreski sistem baziraćemo na oslobađanju plaćanja poreza i doprinosa za novoosnovana domaća preduzeća u inicijalnim godinama rada, kao i na povećanju poreza za najbogatije. Uvešćemo povlašćene poreske stope za preduzeća koja su izvozno orijentisana i posluju u nerazvijenim područjima Srbije. Uvešćemo instrumente i mere kojima će se sprečiti sve manipulativne tehnike izbegavanja plaćanja poreza i isisavanja kapitala iz Srbije. Kroz jasno definisane norme poreskog sistema, političari i tajkuni, bez izuzetaka, će morati da dokažu poreklo stečene imovine.
Uvešćemo novi sistem carinske zaštite i druge oblike zaštite domaćeg tržišta.
Stvaraćemo realna nova radna mesta kroz proces reindustirijalizacije Srbije i podsticanje razvoja domaće konkurentne i preduzetničke privrede.
Za nove investicije koristićemo domaću štednju, usmerenu i kontrolisanu emisiju dinara, finansijski potencijal srpske dijaspore i neuslovljene izvore iz međunarodnih finansijskih institucija.
Sve važne infrastrukturne investicije u Republici Srbiji izvodiće srpska građevinska operativa.
Uredićemo tržište rada u Republici Srbiji, a sistem obrazovanja uskladiti sa njegovim potrebama.
Direktnim državnim intervencijama u nerazvijena i uništena područja Srbije, jačanjem institucija i izborom kvalitetnih kadrova na lokalnom nivou pokrenućemo njihovodrživi društveno-ekonomski razvoj.
Osnivanjem Kapitalnog penzionog fonda izvršićemo reformu penziono-invalidskog sistema Republike Srbije u cilju samoodrživosti. Oduzetu imovinu penzionog fonda vratićemo Fondu, a imovinu rehabilitacionih centara i srpskih banja prenećemo u svojinu Fonda.
Nećemo dozvoliti prodaju EPS-a, Telekoma, obradivog zemljišta i prirodnih bogatstava poput izvora čiste pijaće vode i ruda. Ova četiri stuba privredne i ekonomske stabilnosti Srbije ostaće u našim rukama.
Razvijaćemo banjski, verski, planinski, seoski (eko), medicinski i kulturni turizam kao komparativne prednosti Srbije na svetskom turističkom tržištu.
Rešićemo problem porodica koje imaju kredite indeksirane u švajcarskom franku tako što će dug podeliti sa državom i bankama.
Vratićemo plate i penzije na prethodni nivo pre smanjenja i nadoknaditi građanima oduzete delove plata i penzija.

Podeli naShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0