Насловна » Образовање и наука за 21. век

Образовање и наука за 21. век

obrazovanje1

Наставни планови и програми су у фази сталних реформи и измена, са недефинисаним циљевима којима се тежи. Систем образовања је прегломазан и нефункционалан. Као последица хаотичности у образовању, настаје потпуно урушавање квалитета наставе. Углед професора и наставника је потпуно урушен. Не постоји јасна стратегија научно-истраживачког развоја у Србији, нити дефинисана улога науке у друштву. Начин финансирање науке је врло проблематичан и недовољан.

Шта ће Двери урадити

Поправићемо материјални и друштвени положај професора, наставника и образовних установа.
Промовисаћемо позитивне примере из школског живота кроз медије и истицаћемо не само права већ и дужности ученика и студената, укључујући дисциплину, радне навике, моралне и етичке вредности. Увешћемо награђивање најуспешнијих наставника и ученика по јасним, унапред дефинисаним, критеријумима. Инсистираћемо на смисленом стручном усавршавању наставника, омогућићемо напредовање наставника у струци.
Унапредићемо наставу поготову из предмета који су значајни за развој привреде, јачање друштва и развој патриотске свести. Подстицаћемо развој оних занимања за којима постоји реална потреба у привреди и друштву.
Укинућемо све сувишне агенције (заводе, савете, центре и сл.) у области образовања и науке, ускладићемо све законе и правилнике из ових области, увешћемо строгу контролу рада директора школа, успоставићемо предметни надзор.
Посебно ћемо развијати оне области науке које доприносе развоју индустрије, пољопривреде, енергетике, телекомуникација, унапређивању медицинских наука, заштите животне средине, подизању нивоа безбедности земље и развоју војне индустрије.
Конкурси за научне и технолошке пројекте ће бити расписивани сваке године, са нагласком на пројектима од стратегијског значаја за привреду и друштво, као што је развој аналитичких метода, успостављање система надзора у области загађења хране, воде, ваздуха, развој нових, економски исплативих, технологија.
Имаћемо исти третман према научним радницима на факултетима и у научним институтима. Научни радници из института ће моћи да учествују у настави на последипломском нивоу.
Посветићемо посебну пажњу образовању кадрова за рад на развоју енергетског система и обезбеђивању енергетске безбедности земље. Улагаћемо у развој енергетске ефикасности и већу употребу обновљивих извора енергије, уз стратешко повезивање са државама које су богате енергентима.
Развијаћемо телекомуникације и информатичко друштво кроз унапређивање инфраструктуре, фиксне и мобилне телефоније, интернета, уз истовремену контролу интензитета зрачења мобилне мреже.

Подели наShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0