Naslovna » Porodica na prvom mestu

Porodica na prvom mestu

porodica1

Položaj porodice u Srbiji je danas lošiji nego ikada. Kao posledica nedovoljne brige države i društva, porodice u Srbiji su u velikoj duhovnoj, ekonomskoj, zdravstvenoj, moralnoj, kulturnoj i obrazovnoj krizi i na udaru novih antiporodičnih ideologija, što za posledicu ima krizu društva u celini. Preživljavamo demografsku katastrofu: broj građana Srbije svake godine je manji za 35.000 stanovnika. Nedostaje politička volja da se porodica vrati gde joj je i mesto – na prvo mesto, u centar društvene i političke odgovornosti.

Šta će Dveri uraditi

Obrazovaćemo Ministarstvo za brigu o porodici i Nacionalni savet za populacionu politiku; Narodna Skupština će usvojiti Nacionalnu strategiju populacionog razvoja.
Donećemo Zakon o zaštiti prezaduženih porodica, koji će onemogućiti oduzimanje porodičnog doma.
Za porodice koje hoće da se vrate na selo uvešćemo podsticaj od 10.000 evra bespovratno, kao i dodeljivanje obradivog zemljišta na korišćenje.

Porodice sa više dece dobiće majčinski kapital: besplatnu zemlju i državnu pomoć za izgradnju kuće.
Zaštitićemo pravo roditelja da slobodno odlučuju o obrazovanju i vaspitanju svoje dece.
Krivično ćemo goniti sve poslodavce koji vrše diskriminaciju žena pri zapošljavanju na osnovu bračnog statusa i u zavisnosti od broja postojeće ili planirane dece.
Za svaku nezaposlenu majku koja je rodila troje i više dece sleduje nacionalna penzija. Materinstvo će imati status zanimanja.

Po¬većaćemo dečiji dodatak, ukinućemo porez na dečije potrepštine, uvećaćemo nadoknade za porodiljsko odsustvo i materin¬ski dodatak, uvešćemo fleksibilno radno vreme za majke sa više dece.
Kao jedan od prioriteta politike postavićemo podizanje svesti o značaju porodice, majčinstva, očinstva, detinjstva, trudnoće i lepote deteta u majčinom stomaku.
Rešićemo egzistencijalne probleme sa kojima se suočavaju samohrane porodice – porodice u kojima nijedan član nije zaposlen.

Zabranićemo promociju homoseksualizma maloletnim licima i borićemo se protiv antiporodičnih ideologija.
U sredstvima masovnog informisanja pokrenućemokampanju upoznavanja stanovništva sa životom deteta u prenatalnom periodu, kao i sa posledicama abortusa po život i zdravlje nerođene dece, majki, očeva i porodice u celini.

Besplatna gerontološka i volonterska omladinska služba na terenu brinuće za vaše najstarije članove porodice, posebno staračka i samačka domaćinstva.

Podeli naShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1