Naslovna » Zdravstvena zaštita za sve

Zdravstvena zaštita za sve

zdravstvena-zastita1

Trenutno se zdravstvena zaštita posmatra isključivo kao trošak i nastoji se da se smanjenjem kadra, kao i broja i vrste usluga, uštedi novac. Tokom poslednje dve decenije sistematski je urušavan zdravstveni sistem lošim upravljanjem sa centralnog nivoa, neracionalnim i neuravnoteženim reformama, a projekti u zdravstvu su korišćeni uglavnom za stranačku promociju. Strategija razvoja zdravstva ne postoji.
Ono što je u celom razvijenom svetu odavno prihvaćeno kao najvažniji deo zdravstvene zaštite (promocija zdravlja i zdravih stilova života, prevencija bolesti i primarna zdravstena zaštita) u Srbiji se ili gura u zapećak ili se radi stihijski i bez jasnog plana i cilja.
Konačno, lekari u Srbiji su sve stariji, a prosečna starost specijalista je oko 50 godina, zbog pogrešne politike zapošljavanja i usavršavanja koja traje već više od decenije.

Šta će Dveri uraditi

Umesto da se otklanjaju uzroci, leče se posledice i to toliko kasno da se i pored ulaganja velikih sredstava, znanja i truda, ne dobija ono što je najvažnije – poboljšanje zdravlja i kvaliteta života pojedinca i ukupne populacije.
Izborićemo se da se zdravlje posmatra kao resurs, a ne kao trošak, jer samo zdravi ljudi mogu da stvaraju i grade. Radićemo na unapređenju zdravlja naroda kroz jačanje postojećih i uvođenje novih programa čiji je osnovni cilj očuvanje zdravlja i sprečavanje bolesti, uključujući i obrazovanje za zdravlje u svim uzrastima.
Primarna zdravstvena zaštita postaće okosnica zdravstvenog sistema i na tom nivou će se pružati najveći deo zdravstvenih usluga.
Omogućićemo redovno usavršavanje lekara i drugog medicinskog osoblja na primarnom nivou zajedno sa usvajanjem i primenom savremenih, standardizovanih protokola dijagnostike i lečenja. Istovremeno, to je jedini pravi i trajni način za uštede u zdravstvenom sistemu, odnosno za racionalno trošenje sredstava.
Najhitnije ćemo preduzeti sve mere potrebne za obnavljanje zdravstvenog kadra u Srbiji jer se bez osposobljenih lekara i medicinskih sestara u dovoljnom broju u svim ustanovama ne možemo dostići željeni nivo i kvalitet zdravstene usluge.
Povećaćemo obim i sadržaj sistematskih i kontrolnih pregleda u svim uzrasnim grupama kako bismo bili u mogućnosti da utičemo na rizike za nastanak bolesti, ali i da bismo poremećaje zdravlja što ranije otkrivali i lečili, time unapređujući i kvalitet života građana i ostvarujući istovremeno stalne i značajne uštede u zdravstvenom sistemu.
Ojačaćemo fondove za lečenje teško bolesne dece i uložićemo više u lečenje steriliteta, kancerogenih i srčanih oboljenja.
Zdravstvene knjižice imaće svi građani Srbije i one će biti bez čipa i centralizovane baze podataka o Vašem zdravlju koja se može zloupotrebiti.

Podeli naShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0