Двери: Дан присаједињења Војводине Србији да постане државни празник

Присаједињење Војводине Краљевини Србији једна је од највећих историјских победа српског народа. На данашњи дан, 25. новембра 1918. Године, на Великој Народној скупштини о присаједињењу одржаној у Новом Саду, Бачка, Банат и Барања присајединили су се Краљевини Србији, док је Срем то учинио дан раније у Руми. Вековна тежња српског народа да се присаједини својој […]

Ивана Стојановић: Дан присаједињења Војводине Србији мора постати државни празник

Генерације Срба, још од Темишварског сабора 1790. године па до Српске Војводине односно Српског војводства и Тамишког Баната  у револуцији 1848.-49. године, сањале су о посебној српској територијалној целини у оквиру Аустроугарске монархије и у крајњем циљу – припајању матици Србији. Иако је сама Српска Војводина у налету заједничких интереса Аустрије и Угарске у једном […]