Женска снага Двери: Заједно у борбу против насиља

Након бруталног убиства двогодишње девојчице од стране свог оца, који је након злочина извршио самоубиство, чини се да је пређена линија зла. На жалост, на овом примеру смо увидели сву мањкавост у раду државних институција, као и количину проблема са којима се као друштво данас суочавамо. С тога је неопходно упалити све аларме система и […]