Кристина Марковић: Злоупотреба српске задруге – од вредности до ријалитија

Један од главних постулата савременог конзервативизма је истицање вредности удруживања оних, тј. институција које почивају на нематеријалним вредностима као што су породица, комшилук, парохија итд…      Породичне задруге су најстарији облик српске традиционалне породице, углавном заступљене у селима. Први пут је спомиње Вук Караџић у свом „Ријечнику“ 1818. да би означио појам „велике породице“. […]