Бошко Обрадовић: Власт помаже мигрантима а прогања српске избеглице

Када се крајем 2008. године одређени део избегличких породица из Републике Српске Крајине после 13 година потуцања по привременим избегличким центрима и смештајима коначно уселио у станове солидарности – учинило се да је дошао крај њиховом лутању и страдању.