Двери: Домаћа мала привреда у колапсу

Дванаест година указујемо колико је погрешна економска политика власти, а сада је она довела и до потпуног колапса мале привреде.       Рачунајући кумулативно, СНС је мултинационалним компанијама дао 15 пута више субвенција од српске мале привреде и то све из буџета. Тако су неке привилеговане компаније добијале субвенције и до 144.000 евра по радном […]