Небојша Лукић: Зашто користимо фосилне енергенте када можемо да експлоатишемо геотермалну енергију?

Србија спада у ред држава које имају изузетно повољне услове за коришћење геотермалне енергије. И поред огромног потенцијала који имамо, недовољно користимо ове ресурсе. Читава територија Србије лежи на ужареним стенама, а регије у којима се налазе хидрогеотермални ресури су: Срем, Посавина и Мачва. Наравно, у ту категорију спадају и бањски комплекси као што су: […]